RAGNHILD HOV

Det lover helseminister Ansgar Gabrielsen.

En god slump penger kom på bordet og litt mer penger hadde helseministeren på lur da han kom på valgbesøk til Haukeland Universitetssykehus i går morges.

Gladnyheter

Dette er gladnyhetene til Vestlandets helsetopper fire dager før valget:

  • Skjevfordelingen av penger til sykehustjenester mellom helseregionene skal rettes opp.
  • Staten vil i større grad enn nå øremerke penger til nye sykehusbygg direkte over statsbudsjettet. Det åpner for at Haukeland innen 10 år kan få gjennomført byggeplaner til en verdi av 3 milliarder kroner.
  • Haukelands nye laboratoriebygg skal være fullført innen to år.

Alle på plass

Styreleder Finn Strand var på plass i god tid. Det samme var stortingskandidat og partifelle Torbjørn Hansen. Kommunalminister Erna Solberg kom med sine livvakter. Helse Vest direktør, Herlof Nilsen kom med fly fra Stavanger. Og byråd Trude Drevland var på plass fra Bergen kommune.

Alle som betyr noe i sykehussektoren i Bergen og Vestland og alle som har noe å si i helsesektoren i det lokale Høyre, var dermed til stede for heie, da sykehusdirektør Anne Kverneland Bogsnes kunne ønske sin eier og øverste sjef velkommen til en førvalgsvisitt.

Både sykehustopper og politikere håpet på pengeløfter. Og de gikk ikke skuffet hjem.

Får mindre i vest

Nye beregninger viser at til tross for at staten har endret reglene for fordeling av midler til helseforetakene, får de som bor på Vestlandet fremdeles mindre penger til sykehustjenester enn resten av landet. I fjor ble Helse Vest tildelt en milliard kroner mindre enn andre regioner med tilsvarende befolkningstall.

Skjevfordelingen skulle vært rettet opp for to år siden.

— Men det virker som vi ennå ikke har funnet en fordelingsnøkkel som sikrer at sykehusmidlene blir riktig fordelt mellom helseregionene, konkluderte Gabrielsen.

Derfor varsler han at han vil evaluere dagens finansieringsordning for å finne en ordning som kan gi en bedre fordeling sykehusregionene imellom.

Trenger byggemidler

Gamle bygg må rustes opp og nybygg bygges til dersom Helse Bergen skal kunne ta unna for pasientstrømmen når eldrebølgen for alvor setter inn. Sykehustoppene i Bergen har beregnet at det vil koste tre milliarder å ruste opp sykehuset. Planene omfatter blant annet flere nybygg på Sandviken, nytt barnesykehus og nytt kreftbygg.

Men de ordinære sykehusbudsjettene gir ikke rom for så store investeringer.

Styreleder i Helse Bergen, Finn Strand krevde tidligere i år i BT at sykehussektoren må få ekstrabevilgninger til nybygg direkte over statsbudsjettet.

I går ble han langt på vei bønnhørt.

— Jeg ser behov for at Stortinget må gi særskilte bevilgninger utover den ordinære investeringsrammen til store nye sykehusprosjekter i årene fremover. Opprustningen av sykehusbygningene i Helse Bergen vil være et slik stort prosjekt, sier Gabrielsen.

PÅ VALGBESØK: Vestlandets helsetopper fikk et innblikk i hvordan helseminister Ansgar Gabrielsen vil fordele helsekronene i årene fremover da han var på valgbesøk på Haukeland Universitetssykehus i går. Partifellene, Erna Solberg og Trude Drevland lytter interessert og konsentrert.<br/>Foto: ARNE NILSEN