Uhellet skjedde i samband med pyroteknisk utstyr, truleg naudrakett.

— Omfanget av skaden er ikkje kjent. Flora politistasjon arbeider med saka, seier Leif Bull ved Sogn og Fjordane politidistrikt.