Alle dei 37 kom i vona om å klara intervjua og testane som skal opna døra til nye arbeidsplassar i hardt råka Skånevik. Redninga er Bergens-verksemda EasyConnects nye kundesenter med 45 arbeidsplassar og 30 årsverk. Av dei om lag femti som skal prøvast i første runden, reknar prosjektleiar Sigurd Helland i Manpower med at tretti snart kan ta til i nummeropplysingstenesta.

Deltidsarbeid

Manpower står for utprøvinga, og då BT oppsøkte dei arbeidssøkjande midt i Bergen sentrum, var dei alt i gang med testar og intervju i tre etasjar. I kantina fann vi tre ekte skånevikarar som hadde vore til intervju og no venta på den praktiske testen. Men arbeidsledige, det er dei ikkje. Ikkje vil dei gje opp det dei held på med, heller.

Mary-Ann Strand (38) har 60 prosent deltidsjobb i Kvinnherad Sparebank og pendlar til Husnes. Ho kan tenkja seg å gjera ein kvelds— og helgeinnsats med telefonen. Gurid Åsheim (50) driv eige reingjeringsfirma, men vil gjerne ha eit større arbeidsmiljø rundt seg. Så 50 prosent for EasyConnect kunne passa bra. Leif-Idar Matre (47) er billettør hjå HSD.

— Og no er du lei av å renna på land med ferjene?

— Nei ...

— Han skal fortsetja med det, kjem det kvikt frå Mary-Ann.

Varige arbeidsplassar?

Den muntre trioen fortel at dei fleste av dei 63 som miste jobben då Norway Foods vart lagt ned i fjor, har funne arbeid andre stader i Etne kommune.

Av dei 37 som stod opp ved femtida for å ta den fire timar lange bussturen til Bergen, er det neppe meir enn eit dusin som arbeidde på fabrikken. Flokken tel folk frå 20 til nærare 60 år.

For «vår» trio gjeld det ikkje liv eller død. Dei har sitt, men ser det som svært viktig for bygda med om lag tusen sjeler.

— Vi håper det blir varige arbeidsplassar, men kjenner oss ikkje trygge enno, seier trioen.

Sidan det ikkje vert stilt spesielle krav til utdanning, yrkeserfaring eller alder, og fordi det gjeld deltidsstillingar, trur dei dette kan bli ei svært god erstatning for det som gjekk tapt med Norway Foods-fabrikken.

Så ber det inn til testen, der dei mellom anna skal syna teledugleik, og god og dårleg kundehandsaming.

Ved 17-tida i går tok dei arbeidssøkjande fatt på heimreisa, lukkeleg uvitande om dei har fått jobb eller ikkje. Svaret kjem om ei veke eller to.

KLAR TIL TEST: Testleiar Irene Notnæs ser til at Leif-Idar Matre og Mary-Ann Strand (t.v.) får prøva seg framføre datamaskinene.
Foto: Marte Rognerud