BT intervjuet Teresa Pieta hjemme i Osobnica i Polen i BT tirsdag. I dag ankom hun Bergen blant annet for å avgi en DNA-prøve til bergenspolitiet.

Den skal politiet bruke for å kunne gi en sikker identifisering av det man går ut fra er hennes sønn, Janusz Pieta (27).

Ved å gjøre det på denne måten, sparer politiet mye tid i arbeidet sitt. Dersom de skulle følge offisielle veier via polske myndigheter, ville det ført til et ikke ubetydelig byråkrati rundt innhentingen, får BT opplyst.

Etter det BT får opplyst har politiet til nå avhørt åtte beboere, flere vil bli avhørt etter hvert.

Et av de viktigste etterforskningskrittene videre er å sikre seg sikringsboksen fra brannruinen. Planen skal nå være å prøve å få den ut mandag, etter at ruinen er tilstrekkelig sikret.

Håpet er at sikringsboksen kan gi svaret på hvorfor det begynte å brenne.