Oppfordringen kommer fra operasjonsleder Jan Steimler i Hordaland politidistrikt.

-Det er observert i hvert fall tre personer sammen ved den ene anledningen.Tiggerne skal ha vist til en flom i Moldova og sagt at de trenger penger i denforbindelse, sier Steimler.

Meldte på Twitter

Politietgikk andre påskedag ut på Twitter med melding om tiggeraktiviteten.

Den førstemeldingen gjaldt Tranevegen i Fana i Bergen. Litt senere kom en tilsvarendemeldinger fra Solstrandveien i Os.

Politiethar til nå ikke fått meldinger om truende oppførsel.

De vet heller ikke hvormange tiggere det er snakk om, annet enn at det er snakk om «flere» både i Fanaog Os.

«Sur og ufin»

-I Os skal en enslig tigger ha blitt litt sur og ufin. Han skal ha bannet da hanble avvist. Men å ringe på døren og tigge er i utgangspunktet fullt lovlig,hvis man oppfører seg ordentlig, presiserer operasjonslederen.

Steimlersier en klassisk fremgangsmåte er at tiggerne fraktes rundt i bil og sprer segi et boligområde, før de fraktes videre til neste sted. Det er ikke observertnoen bil knyttet til tiggingen mandag.

— Hvordan skal manforholde seg til tiggere på døren?

-Hvis de er truende, skal man ikke finne seg i det. Da er det bare å ta kontaktmed oss. Hvis de oppfører seg greit, er det opp til den enkelte om de vil ginoe eller ikke. Og er du ikke interessert, kan du bare si nei og lukke døren.