I pressemeldingen fra kommunen har ikke byrådet lagt ved en eneste kommentar til tallene og statistikken som viser at Bergen kommer dårlig ut. Det gjorde de heller ikke da Solberg-regjeringen la frem sitt første endringsforslag. Finansbyråd Liv Røssland (Frp) sier det ikke ligger noe bak dette.

— Jeg ser at folk som Harald Schjelderup (Ap) sier vi ikke er kritiske når det kommer negative nyheter fra Oslo etter at det kom en ny regjering. Det er helt feil. Vi skal kjempe for Bergen på akkurat samme måte.

Sa ingenting

- Hvorfor har dere ikke kommentert tallene som viser at Bergen kommer dårlig ut, da?

— Vi har laget en ren faktabasert tilnærming til saken. Dette er endringer og justeringer i forhold til det foreslått budsjettet. Endringer i rammevilkåringer gjør at vi må justere.

- Beklager du at dere må gjøre dette?

— Jeg tror ikke noen synes det er greit å gjøre kutt.

For liten buffer

Røssland legger ikke skjul på at dette langt fra er noen ønskesituasjon for Bergen. Hun innrømmer at byrådet var langt fra forberedt på situasjonen. I september satte de nemlig kun av 14,7 millioner kroner som buffer for å kunne håndtere budsjettendringer.

— Vi hadde håpet at vi tok høyde for uforutsette utfordringer med den bufferen. Men konsekvensene var større enn forventet.

Ifølge Røssland er stiger pensjonsutgiftene mer enn kommunen får kompensert. I tillegg skaper inntektssystemet problemer.

— Dette utfordringer flere kommuner har, sier finansbyråden

- Hadde du håpet på mer positive nyheter fra en regjering bestående av H og Frp?

— Jeg hører ikke til dem som hadde store forventninger til at de kunne gjøre de store endringene i løpet av tre uker. Men jeg har store forventninger for det neste budsjettet. Det kommer en ny storbypolitikk, og de vet hvilke utfordringer vi har.

Hva tenker du om konsekvensene for bybudsjettet? Diskuter under!