• Ingen kommentar før planen fremmes som byggesak. Det sier direktør Lasse Bjørkhaug i Stiftelsen Bryggen.

Han vil foreløpig ikke gi noen signaler om hvordan Stiftelsen ser på innholdet i forslaget fra Bryggen Private Gårdeierforum og Bryggen Vel — utformet og visualisert i samarbeid med Rolf Hermansen i Absolutt Forum.

Og presentert på Bysidene sist lørdag.

Stiftelsen Bryggen har tidligere reagert med skepsis på utspill fra de som ønsker det de kaller «liv og røre» foran Bryggen.

— Turistifisering av et kulturminne kan bli en trussel mot bevaring. For Bryggens vedkommende ønsker vi ikke at slik turistifisering skal skyte ytterligere fart, sa Bjørkhaug til BT i juni.

I planen som nå er lagt frem, og som både kommunen og Stiftelsen Bryggen skal ta stilling til, inngår blant annet passasjer med tredekke helt ut til fortauskanten, fast møblering og faste, avgrensede steder for uteservering.

— Området kan ikke ligge lenge slik det ser ut i dag. Det må gjøres noe raskt før det blir forslumming, sa Kjetil Hauge i Bryggen Private Gårdeierforum da han orienterte BT om Bryggen-planen.

Hauge og hans partnere er innforstått med at de grepene som gjøres, ikke må forstyrre fasaden til det verdenskulturminnet Bryggen er.

En tiltaksplan

Direktør Bjørkhaug understreker at det pr i dag ikke foreligger noen ferdig reguleringsplan for området og at det som eventuelt blir satt i verk derfor blir det han kaller midlertidige tiltak.

— Det er ingen restaureringsplan som er presentert, men en tiltaksplan, sier han.

Aner vi en litt mindre krigersk holdning enn tidligere fra Stiftelsens side?

— Som sagt, ingen kommentar foreløpig. Planen vil bli behandlet i fagutvalget vårt, sier Bjørkhaug, som også av den grunn vil vente med kommentar.

Rette vedkommende i Bergen kommune var ikke tilgjengelig for kommentar i går.

FORSLAG: Blant annet slik tenker de private gårdeierne seg at fremtiden på Bryggen kan se ut. I hvert fall inntil endelig reguleringsplan foreligger.<br/> ILLUSTRASJON: ABSOLUTT FORM