Det er i disse dager alle private skatteytere med forhåndsutfylte selvangivelser mottar sin dom for året som gikk.

– Det er riktig at lønnstakere og pensjonister som ikke har endringer eller tillegg, kan slippe å levere sin selvangivelse. Ved manglende levering innen fristens utløp, anses selvangivelsen for levert og forhåndsutfylt, og opplysningene godkjent av skatteyter, sier regiondirektør Karl Husabø i Skatt vest.

Han understreker at dette ikke endrer skatteyteres plikter, slik at skatteytere fremdeles kan bli ilagt tilleggsskatt dersom man ikke har korrigert uriktige opplysninger.

Flertallet endrer ikke

Hensikten med automatiseringen er å bruke skatteetatens ressurser på kontrollarbeid og innsats mot skatteytere med kompliserte likningsforhold, samt å øke innsatsen overfor det etaten kaller illojale skatteytere.

Av alle bergensere som mottok forhåndsutfylte selvangivelser for likningsåret 2006, var det 59,6 prosent som ikke foretok endringer.

Det betyr at 40 prosent foretok endringer. Det viser viktigheten av fortsatt å kontrollere de forhåndstall man mottar fra etaten.

Også næringsdrivende

For første gang i år vil også nærmere 300.000 næringsdrivende få forhåndsutfylt selvangivelse i posten i disse dager. Forhåndsutfyllingen er på samme nivå som for lønnstakere og pensjonister som baserer seg på tall fra bank, forsikring, VPS, barnehager, interne registre i Skattedirektoratet og opplysninger fra andre offentlige etater.

Det er mulig å logge seg inn på skatteetaten.no og sjekke resultatet før det havner i posten.

Endrer du noe på selvangivelsen? Si din mening under!

Svein Tveit