En mann i 50-årene er i Sogn tingrett dømt til 90 dagers fengsel for en rekke brudd på vegtrafikkloven de siste to årene.

Mannen, som har jobbet som yrkessjåfør i 30 år, ble dømt til å miste førerretten både i 2006 og 2007. Det er imidlertid ikke de eneste gangene han har ferdes ulovlig på norske og utenlandske veier.

Dømt for promille og manglende førerkort

Totalt er mannen tidligere domfelt 22 ganger og bøtelagt ni. 13 av dommene gjelder kjøring uten gyldig førerkort, mens seks tilfeller gjelder promillekjøring.

Han skal også være dømt ytterligere fem ganger i Sverige, for brudd på svensk vegtrafikklov.

Det har likevel ikke forhindret mannen i å bruke veiene i nyere tid. De siste to årene er den domfelte stoppet totalt åtte ganger uten førerkort og fem ganger for å ha brutt fartsgrensen. Flere av dem har skjedd i Bergen og og Sogn.

Hadde EU-førerkort

Dommen på 90 dagers fengsel er i tråd med aktors påstand. Forsvarsadvokat Louis Anda la derimot ned påstand om frifinnelse, da saken var oppe i Sogn tingrett.

— Min klient ble for noen tiår siden domfelt for promillekjøring i Norge, og mistet da førerkortet. Han reiste så til Sverige, der han tok et såkalt EU-førerkort. Det kan han også kjøre med i andre land, men det viste seg å ikke være gyldig i Norge på grunn av den tidligere promilledommen. Dette hadde min klient misforstått, sier Anda.

- Han har fått tydelig beskjed

Retten fant på sin side ikke misforståelsen til å være en god nok grunn til frifinnelse.

— Overtredelsene i tiltalen strekker seg over en periode på halvannet år, hvor tiltalte gjentatte ganger er gitt tydelig og klar beskjed om at han ikke har lov til å kjøre uten førerkort. Retten finner at tiltalte ikke kan unnskyldes for å ha misforstått reglene om førerkortet, står det i dommen.

Mannen må i tillegg til fengsel, ut med 5.000 kroner i saksomkostninger.