TROND NYGARD-STURE

En rekke underlige sider ved Bergen Overformynderis håndtering av et eiendomssalg ble avdekket i Bergen tingrett mandag og tirsdag. Arvingene etter den nå avdøde kvinnen har saksøkt både Bergen kommune og hennes hjelpeverge, Hjalmar Olseth jr. Årsaken er at eiendommen i et attraktivt villastrøk på Hop ble solgt uten annonsering og offentlig visning for 700.000 kroner. Dette mener arvingene var altfor lite.

— Burde ikke signert

Da hjelpevergen, advokat Hjalmar Olseth jr., vitnet mandag, fortalte han at han ikke kjente igjen sin egen signatur på skjøtet som overførte eiendommen fra Borgfrid Eide til den nye eieren. Han hadde ingen forklaring på hvem som eventuelt kunne ha skrevet under.

Dette vakte oppsikt. Tidligere overformynder Atle Andersen hadde nemlig på samme skjøte bekreftet med sin signatur at han var til stede da Olseth skrev under.

Andersen vitnet tirsdag.

— Den påskriften er gjort av meg uten at Olseth var til stede, innrømmet han.

— Jeg burde ikke signert uten at han var til stede. Men jeg var ikke i tvil om at skjøtet var signert av Olseth. Dessuten spilte det ingen stor rolle for saken.

— Er du innforstått med at du har avgitt en falsk erklæring? smalt det fra Sølberg.

— Objektivt sett ja. Men jeg hadde andre dokumenter med Olseths signatur og sammenliknet dem. Jeg var ikke i tvil om at det var hans underskrift.

— Hva er dette for slags omtrentlig saksbehandling!? spurte Sølberg.

— Det må ses i sammenheng med resten av salgsprosessen, svarte Andersen.

— Det er jeg helt enig i, repliserte advokaten.

På bakgrunn av innrømmelsen reiste Sølberg tvil om skjøtet i det hele tatt er gyldig.

Omgangsvenner

Dette var ikke det eneste som kom frem av uvanlige avvik fra vanlig saksbehandling:

  • BT har tidligere skrevet at Atle Andersen er en omgangsvenn av kjøperen, en kvinne på 71 år. I retten i går kom det frem at de ikke er nære venner, men har vært sammen både hos felles venner og i selskap hos hverandre flere ganger.
  • Normalt er det hjelpeverge, gjerne med hjelp fra en eiendomsmekler, som tar seg av salgsprosessen. Så skal Overformynderiet godkjenne et salg i ettertid. I dette tilfellet var overformynder Atle Andersen sterkt involvert i hele salgsprosessen. På tvers av vanlig saksgang var det Andersen som hadde det meste av kontakten med kjøperen; fra hun ringte første gang og spurte om eiendommer til salgs og til hun betalte inn kjøpesummen til Overformynderiet istedenfor hjelpevergen.

- Ble aggressiv

  • Eiendommen ble aldri annonsert for salg. Dette til tross for at det ble stilt som vilkår, både fra Overformynderiet og fra Borgfrid Eide selv. Det ble heller aldri laget noe salgsprospekt. Likevel påstod hjelpeverge Hjalmar Olseth i et brev til arvingene at det var holdt to visninger med mange interessenter. Dette innrømmet han senere var feil, og skyldte på feilinformasjon fra sin fullmektig.

Fullmektigen avviste denne påstanden i retten i går, og sa at han var svært lite involvert i salget. Han reagerte også sterkt på å bli forsøkt gjort til syndebukk.

  • Da arvingene fikk vite at det kun var kommet inn ett bud, og at det var på 700.000 kroner, forsøkte de å stoppe salget. Borgfrid Eides niese, Kristin Aasen, forklarte seg om dette i retten mandag.

— Jeg ringte overformynder Atle Andersen og ventet meg støtte og forståelse. Istedenfor ble han aggressiv og sa at han hadde sett huset flere ganger, at det var i elendig forfatning og ikke verdt mer. Han sa også at dette hadde arvingene ingenting med å gjøre, fortalte hun.

Denne samtalen foregikk ca. to måneder før kjøpekontrakt og skjøte ble signert og salget dermed formalisert.

Da Andersen ble spurt om dette tirsdag, svarte han: - Jeg har overhodet ikke hatt noe med familien å gjøre.

Da Sølberg refererte vitnemålet til Aasen, modererte Andersen seg til at han iallfall ikke kunne huske at han hadde snakket med noen av arvingene.

FAKSIMILE: BT skrev 6. mai om hvordan eiendommen på Hop, eid av en hjelpetrengende gammel dame, ble solgt for 700.000 kroner. Eiendommen ble solgt uten verken å annonsere den eller gjennomføre noen offentlig visning.