— Hva jeg synes om sprøyterom? Jeg er ikke kategorisk motstander av det. Men det er viktigere å bygge ut avrusningstilbudet. Fine enkelttiltak hjelper ikke når helheten svikter, sier Trond Andersen.

Tidligere brukte Andersen heroin, og var en av gamlegutta i Nygårdsparken. Nå jobber han for Albatrossen ettervernssenter i Bergen, som følger opp tidligere rusmisbrukere.

— Sprøyteromsdebatten blir et spørsmål om hvilke narkomane man skal satse på: Dem som vil ut av rusen, eller dem som blir værende? sier Andersen.

Ved siden av ham står Pia (50). Også hun er opptatt av at tilbudet om avrusning må bli bedre.

— Fordelen med sprøyterom er at det er bedre renslighet og kontroll. Men for brukeren er det ikke noen vei ut av rusen, sier hun.

En gang satt Pia rundt et bord i en leilighet. Mange sprøyter lå på bordet.

— Når det er mange brukere, er det lett å ta feil sprøyte. Jeg fikk hepatitt B den dagen, sier Pia, som nå får oppfølging på Albatrossen.

- Lønnsomt med gratis heroin

Lørdag skrev BT om byen Bern i Sveits, der heroin deles ut på resept til rusmisbrukere. Det vil ikke justisminister Knut Storberget ha noe av her til lands.

— Det er helt uaktuelt å gi gratis heroin til narkomane. Jeg har ikke noen tro på å løse kriminalitet ved å gjøre tilgangen til stoff og alkohol lettere, uttalte han til NRK i februar i år.

Trond Andersen mener gratis heroin kan være riktig i noen tilfeller.

— Det finnes folk som tåler verken subutex eller metadon. Men man må være ekstremt restriktiv med dette, og ikke gi det til andre enn de tunge misbrukerne, sier Andersen.

— Utdeling av gratis heroin ville spart samfunnet for mye penger. Mange må stjele for å få råd til stoff, og det koster samfunnet dyrt å ha folk i fengsel, sier Pia

- Nedverdigende

Jon Storaas, daglig leder for Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, er ikke begeistret verken for gratis heroin eller for sprøyterom.

— Rusmisbrukere er ressurssterke folk. Gratis heroin og sprøyterom tilbys fordi man synes synd på og stakkarsliggjør rusmisbrukeren. Man forteller dem på den måten at det ikke nytter å rehabilitere dem. Det er å ta fra dem verdigheten, sier Storaas.

FERDIG MED STOFF: Trond Andersen har 15 år bak seg som rusavhengig i Nygårdsparken. Nå jobber han for Albatrossen ettervernssenter i Bergen, som følger opp tidligere rusmisbrukere. ¿ Det viktigste er å bedre avrusningstilbudet, sier Andersen.
Amundsen, Paul S.