Tveten hadde jobbet med tekniske tjenester i Bergen kommune siden 1991, og hadde hatt stillingen som fagdirektør i Bydrift i fire år da byrådet varslet at de ville skille ut den daværende etaten som eget kommunalt foretak. Samtidig ble stillingen som direktør i det nye KF-et utlyst.

— Jeg syntes det var rart, for jeg fikk ingen henvendelse om hvordan jeg skulle forholde meg. Men jeg tenkte at det var en proformaaffære og søkte for skams skyld min egen stilling, forteller Tveten.

- Kraftig nedtur

Det kom som et sjokk for ham da byrådet ansatte Kjersti Skaar som direktør. Hun hadde ingen erfaring med tekniske tjenester, men kom fra jobben som bydelsdirektør i Ytrebygda. Før det hadde hun vært rektor ved en yrkesskole.

— Det var en kraftig nedtur ikke å bli ansatt. En svært trist opplevelse.

— Følte du deg forbigått?

— Hvis jeg skal se det hele utenfra, vil jeg påstå at jeg hadde mer kompetanse innen dette området.

Tveten fikk tilbud om å bli assisterende direktør under Skaar, men det fristet lite. I stedet ble han seniorkonsulent i Bergen Vann KF, frem til han gikk av med AFP.

— Flere har sagt til meg at byrådet ønsket å få en kvinne i direktørstolen. Like før hadde det vært skriverier om at andelen kvinnelige ledere hadde gått ned etter at Monica Mæland ble byrådsleder, sier Tveten.

Skeptisk til konkurranse

Han sier han i sin tid opplevde liten interesse for Bydrift fra politikere eller kommunaldirektør Edel Eikeseth. Så ble det bestemt at tjenestene skulle konkurranseutsettes.

— Jeg forholdt meg til det, men var ikke spesielt glad. Det positive var at det kunne gi oss mer frihet. På den andre siden argumenterte jeg sterkt for at vi var avhengig av et kompetent styre og vedtekter som ga oss nok arbeidsrom.

— Fikk dere det?

— Det skjedde etter min tid, så jeg skal ikke kommentere det.

— Er du overrasket over at Bydrift KF ikke har klart å tiltrekke seg flere private kunder?

— Nei. Det er ikke store markeder for den type vann- og avløpsjobber vi drev med, eller for brøyting av veier. Jeg vet de satset på å gjøre anleggstjenester til borettslag og bedrifter, men det er ikke et stort marked, og konkurransen er hard.

Tveten stiller seg undrende til mye av det som ble gjort da Bydrift skulle bli foretak. Blant annet ble det brukt mye penger på en konsulentfirma som skulle omorganisere. Resultatet ble en struktur med hele 17 lederstillinger.

— Jeg så ingen grunn til å øke kapasiteten på administrasjon. Vi hadde nok trengt en ingeniør, men valgte å prioritere dem som gjorde jobben, sier han.

Byrådsleder Monica Mæland sier det er en erklært politikk å få flere kvinner i ledelsen.

— Men kjønn skal ikke være avgjørende, kun der kandidatene stiller likt. Kjersti Skaar gjorde veldig godt arbeid i sin bydel. Mitt inntrykk er at hun er en veldig kompetent leder, sier Mæland.