En 61 år gammel mann fra Vestlandet er i Nordhordland tingrett dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder for gjentatte seksuelle overgrep mot sin egen stedatter.

Overgrepene startet da jenten var 9 år, og pågikk frem til hun fylte 13.

«Dette var overgrep fra en omsorgsperson og som har et spesielt tillitsforhold til barnet, som hennes stefar. Slike overgrep vet man er skadelig for barn og skadevirkningene kan oppstå etter mange år og vare ved i mange år,» skriver sorenskriver Håkon Rastum i den ferske dommen.

Mellom 50 og 100

Totalt er det snakk om mellom 50 og 100 overgrep.

Overgrepene skjedde i deres felles hjem samt på ferieturer i utlandet.

Flere av overgrepshandlingene er likestilt med samleie.

Jenten, som i dag er i slutten av tenårene, fortalte i fjor sin kjæreste og senere sin mor om det hun hadde blitt utsatt for som barn. Moren konfronterte sin daværende ektemann med anklagene i fjor vår.

Han nektet først kjennskap til beskyldnigene, men noen uker senere la han alle kortene på bordet.

Fikk strafferabatt

Mannen, som er tidligere FN-offiser av høyere rang, fortalte i retten at han sliter med reaksjoner etter belastninger han opplevde på sine utenlandsoppdrag.

Han erkjente straffskyld, og den til dels uforbeholdne tilståelsen har gitt betydelig strafferabatt. Retten mener at straffen uten tilståelse ville vært i underkant av fire års ubetinget fengsel.

«Nettopp i slike overgrepssaker er det av stor betydning at tiltalte erkjenner at overgrepet har funnet sted. Tiltalte har også fortalt om detaljer og episoder som fornærmede ikke husket selv da hun forklarte seg til politiet,» heter det i dommen.

Straffen var i tråd med aktors påstand.

Mannen må også betale 200.000 kroner i oppreisning til jenten, som har fått problemer i etterkant av overgrepene.

«Fornærmede har en viss grad av sosial angst, konsentrasjonsvansker, blir fort sliten og har muskelspenninger,» har familieterapeuten hennes fortalt i retten.