Det ble høy temperatur på landsmøtet til Senterpartiet på Hell, da spørsmålet om tidlig ultralyd ble aktuelt. Landsmøtet skulle stemme over to uttalelser, hvor den ene gikk inn for tidlig ultralyd i uke 12-13 og den andre gikk imot. Redaksjonskomiteen var delt i sin innstilling, det samme er Senterpartiet.

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Hordaland var en av representantene som stemte for å utsette hele debatten.

— Jeg vil presisere at jeg er slett ikke redd for debatten, men dette er en politisk beslutning sterkt knyttet til fagvurderinger. Helseministeren har annonsert en fagkonferanse om tidlig ultralyd denne våren, og det er feil bruk av landsmøtets politiske kapital å gå inn på denne problemstillingen nå med det kunnskapsgrunnlaget vi har i dag, sa Toppe.

Hun fikk støtte fra mange representanter i salen, blant annet Anne-Kari Holm fra Østfold.

— Dette dreier seg om to ulike syn på ultralyd i uke 12. Dette kan aldri bli noen vinnersak for Sp. Tvert i mot kan det føre til utmeldinger og stor uro, sa Holm.

Landsmøtet gikk til slutt inn for å utsette debatten og sende saken over til Sentralstyret, men det var slett ikke alle som var enige med flertallet.

— Det er naivt å tro at dersom vi får mer kunnskap, vil vi ikke bli delt, sa Hilde Furuseth Johansen fra Senterkvinnene.

Lover billigere strøm

For 2012 dobles tilskuddet til utjevningsordningen for nettleie fra 60 til 120 millioner kroner.

— Når vi nå dobler tilskuddet til utjevningsordningen fra 2012, reduseres nettleien i områdene med de høyeste kostnadene betydelig. Dette er en ordning som betyr mye for folk, spesielt i områdene som er mest grisgrendt, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe på partiets landsmøte i Stjørdal.

I 2011 ville dette medført at så mange som 120.000 kunder ville fått redusert sine tariffer, ifølge Olje- og energidepartementet. Utjevningsordningen finansieres over statsbudsjettet og administreres av NVE.

— Denne ordningen er ekstremt målrettet. Den treffer kunden, nettselskapet har ingen effekt av dette, sier Borten Moe.

— Dette er en viktig distriktssak og resultatet av godt arbeid på budsjettkonferansen på Thorbjørnrud, sier partileder Liv Signe Navarsete.

Er det rettferdig med billigere strøm i utkantene? Hva mener du?

- Jeg vil presisere at jeg er slett ikke redd for debatten, sa Kjersti Toppe. FOTO: Håvard Bjelland