Det viser en studie fra Universitetet i Oslo gjort blant 6.752 tiendeklassinger i hovedstaden, skriver Dagbladet.

Rapporten viser at elever med bursdag i januar, februar og mars har klart bedre karakterer enn elever født i oktober, november og desember. Den viser også at gutter født i årets tre siste måneder har klart mer problemer med vennskap.

Til tross for at resultatene er såpass klare, sier de ikke nok til at det bør gjøres noe med alderen for skoleinntak, mener forsker Lars Lien ved Institutt for samfunns— og allmennmedisin ved Universitetet i Oslo.

– Men vi anbefaler spesielt videre forskning som ser på om noe bør gjøres med inntaksrutinene, sier forskeren.