Skyss likte dårlig at bussjåfører i Bergen i dag fraktet passasjerer gratis i protest mot det nye billettsystemet til Skyss. Sjåførene mener systemet er så tregt at det gjør det vanskelig for dem å holde rutetidene.

— Hvis sjåfører i Bergen slutter å billettere, kan Tide i prinsippet kunne holdes økonomisk ansvarlig. Vi krever at operatørselskapene sørger for at deres sjåfører følger kravene som de er pålagt i kontrakten, sier kommunikasjonsrådgiver i Skyss, Ingrid Dreyer til bt.no i ettermiddag.

- Det blir bare tapere her hvis man legger skylden på hverandre.

Jostein Hatlebrekke, Tidedirektør

Bruk sunn fornuft

— Det har aldri vært snakk om noe boikott fra Tide sin side. Det er Bergens Tidende som har skapt den fortolkningen av det som Vestnorsk Transportforening har uttalt, sier administrerende direktør i Tide Buss, Jostein Hatlebrekke og legger til.

— Men jeg er kjent med at systemet har svakheter og i den forbindelse oppfordrer vi våre sjåførene til å bruke sunn fornuft. Står det 30 passasjerer i kø fordi systemet for eksempel har mistet strøm, så tar det en stund å logge seg på igjen. Da blir det en avveining.

Bedre retningslinjer

Hatlebrekke sier at Tide er forpliktet gjennom kontrakten å ta betaling av passasjerer. Men at det også er gitt klare styringer fra Skyss på hvilke rutetider Tide skal oppfylle.

— Vi vil be Skyss om tydeligere retningslinjer. Hva vi skal prioritere. Betaling eller rutetidene. Vi må også få en føring fra oppdragsgiver som er tydelig på hva vi skal gjøre når systemet gjør det umulig å overholde rutetidene.

Sympati med sjåførene

Han forteller at sjåførene ønsker å gjøre en god jobb og at de her kommer mellom barken og veden.

— I dag synes sjåførene det er vanskelig og passasjerer blir frustrert når rutene ikke holdes, sier han.

— Min oppfordring til sjåførene i Tide, er at vi har det systemet vi har og at vi må gjøre det beste ut av det. Det er viktig at vi har en samarbeidslinje mot Skyss.

Nytt møte med Skyss

Hatlebrekke har i dag avtalt å møte direktør i Skyss Oddmund Sylta på torsdag for å se på utfordringen de har med det nye billettsystemet.

— Vi har felles utfordringer her og jeg ønsker at vi skal finne løsninger, i stedet for å se på hva den andre parten gjør feil.

Vi må se på hvordan vi best kan komme ut av det, sier han.

Tidedirektøren mener det er viktig å se på hvordan man kan ivareta sjåførene, samtidig som passasjerene får en forutsigbar transport med buss og slik at fylket får inn de trafikkinntektene som de skal ha.

— Det blir bare tapere her hvis man legger skylden på hverandre, sier han.