— For E 16 over Filefjell har det i min tid ikke vært så store stengeproblemer før, sier vaktleder ved Vegvesenets stasjon Lærdal, Gudmund Lunden, til Bergens Tidende.

Ekstremt vær

Det er kombinasjonen av ekstremt dårlig vær og trafikkveksten både på riksveg 52 over Hemsedalsfjellet og Europaveg 16 mellom Bergen-Oslo over Filefjell som har skapt problemene.

— I løpet av de siste 15-20 årene har vi nok hatt kortere perioder med like dårlig vær i fjellet, men trafikken mellom indre Sogn og Østlandet har eksplodert. Dette har gjort trafikkavviklingen de siste ukene til den verste noen gang, sier han.

Dokumenterer problemene

Vegvesenet fører riktignok ikke statistikker over timer med stengning/kolonnekjøringer som går i perioder fra midt i en måned og to uker inn i neste.

— Men for E 16 over Filefjell hadde vi i den lange uværsperioden fra 20. februar langt mer kolonnekjøring og flere stengte timer enn det som er normalt på en hel vintersesong på E 16. I tillegg kom tidenes største ras over E 16 øverst i Lærdal i vinter, sier Lunden.

På Strynefjellet har det i Lundens 25 år i Vegvesenet aldri vært så store problemer med både store snømengder og samtidig uvanlig mange ras mot riksvegen.

Mange kjører i frykt

Mange har følt frykt for å kjøre i kolonnene på Hemsedalsfjellet de siste ukene. Og for 14 dager siden gikk det virkelig galt i kolonnen, i et fryktelig uvær med storm i kastene. Flere biler ble stående bom fast i timevis da kolonnen gikk i «oppløsning». Ved å hente kjentfolk og snøscootere fra bygda ble de innesperrede kjørt til en hytte på fjellet.

Nå advarer Vegvesenet bilistene mot å kjøre fjellovergangene i påsketrafikken med dårlige vinterdekk.