— Mange trafikanter har følt situasjonen som kaotisk, og mange har vært redde å kjøre i kolonne på riksveg 52 Hemsedalsfjellet, sier vaktleder Gudmund Lunden i Lærdal til Bergens Tidende.

— For E 16 over Fillefjell har det i min tid ikke vært så store stengeproblemer, og på riksveg 15 Strynefjellet har de store snømengdene sammen med hyppige snøras skapt vansker, sier han.

Ekstremt vær og rekordtrafik

— Det er kombinasjonen av ekstremt dårlig vær og trafikkveksten på riksveg 52 Hemsedalsfjellet og Europaveg 16 Filefjell som har gjort de siste tre-fire ukene til den verste vinterperioden noen gang på fjellovergangene, sier Lunden.

Trafikk-eksplosjonen på riksveg 52 og E 16 kom samtidig med åpningen av Lærdalstunnelen i november 2000; i sambandet E 16 mellom Bergen og Oslo.

— I løpet av de siste 15 årene har vi nok hatt et par perioder med like dårlig vær i fjellet, men trafikken mellom indre Sogn og Østlandet har eksplodert. Dette har gjort trafikk-avviklingen de siste ukene til den verste noen gang , sier Lunden.

— Det har vært nesten sammenhengende dårlig vær på fjellovergangene. Og på toppen av flere ukers uvær og trafikkrekorder kom en av uværsbølgene akkurat i overgangen mellom vinterferien i Bergens- og Oslo-området, sier han.

Dokumenter kaoset

Lunden kan dokumentere med statistikk årsaken til kaoset for trafikantene, og problemene og slitet til brøytemannskapene.

Vegvesenet fører riktignok ikke statistikker over timer med stengning/kolonnekjøringer som går fra midt i en måned og delvis inn i neste.

— Men for E 16 Filefjell hadde vi i den lange uværsperioden i år langt mer kolonnekjøring og flere stengte timer enn det som er normalt på en hel vintersesong, sier Lunden.

På Strynefjellet har det i mine 25 år i Vegvesenet aldri vært så store problem med både store snømengder og samtidig uvanlig mange ras mot riksvegen, sier Lunden.

Mange kjører i frykt

— Jeg vet at mange har følt frykt for å kjøre i kolonnene på Hemsedalsfjellet de siste ukene, men Vegvesenet mener å ha hatt kontroll sier Lunden.

Men for knappe 14 dager siden gikk det virkelig galt i kolonnen i et fryktelig uvær, med storm i kastene på Hemsedalsfjellet. Flere biler ble stående bom fast i i flere timer da kolonnen gikk i "oppløsning". Ved å hente kjentfolk fra bygda, og med snøscootere, ble de innesperrede trafikantene i det voldsomme uværet kjørt til en hytte på fjellet sent på ettermiddagen.