— Dette er tidenes beste, sier Lerøy om resultatet i 1. kvartal.

Det store overskuddet skyldes høyere laksepriser, men først og fremst bedre drift.

Prisen på oppdrettslaks var ifølge Lerøy i gjennomsnitt 20 prosent høyere i første kvartal i år, enn i samme periode i fjor. Sammen med oppkjøp virksomheter gjør det at driftsinntektene har vokst med 34 prosent i første kvartal forhold til i fjor.

Lerøy lovet i fjor å bedre resultatet i 2006, selv om lakseprisen skulle falle. Når overskuddet før skatt øker med over 210 prosent viser det at Lerøy var i stand til å holde sitt løfte. I forhold til første kvartal i fjor er resultat før skatt i forhold til driftsinntektene forbedret fra 6,3 til 14,6 prosent.

Ole-Eirik Lerøy sier resultatforbedringen skyldes mange små tiltak, og at produktivitetsforbedringen kommer til å fortsette.

Lerøy Seafood Group var for få år siden først og fremst et eksportselskap.

Gjennom oppkjøp er konsernet også blitt et stort oppdrettsselskap. Lerøy Midnor, som ble kjøpt etter laksekrisen i 2003, ga alene et overskudd på 98 millioner kroner i første kvartal.

Tall i millioner kroner

1. kvartal 2006 1.kvartal 2005

Driftsinntekter 1113,8 831,8

Driftsresultat 156,8 48,3

Resultat før skatt 162,2 52,4