I dagens møte i opplæringsutvalget i Hordaland fylkeskommune, gjorde Venstre og Fremskrittspartiet det klart at de vil stemme for den delen av skolebruksplanen som vil medføre nedleggelse av Bergen Handelsgymansium (BHG). Dermed er det solid flertall for nedleggelse, mot Høyres stemmer, når saken kommer opp i fylkestinget neste uke.

— En pinlig dag for fylkespolitikerne og et feil vedtak. Ikke minst må vedtaket gi en særlig flau smak i munnen for Bergen Venstre, sier Peter Christian Frølich (H).

— At Frp vil stemme slik, var for så vidt ventet, men jeg skjønner ikke hvordan et så lite parti som Venstre, kan ha så sprikende meninger. Hvor schizofrent kan et parti egentlig ære. Det er helt forunderlig.

- Vanskelig å kommunisere

Frølich viser til tidligere uttalelser fra Venstre-politikere i Bergen.

— Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være nødvendig å fjerne BHG og synes byrådet burde stå mer opp for skolen. BHG er en populær skole med gode søkertall og gode resultater å vise til, sa Venstres Idun Bortne (V) til BT i slutten av august.

Måneden etter tok Venstre initiativ til at bystyret skulle gi klar melding til fylkespolitikerne om ikke å legge ned Bergen Handelsgymnasium. Med stemmer fra Frp og Høyre fikk forslaget flertall i komité for oppvekst og senere i bystyret.

I og med at de tre partiene, H+V+Frp, sitter med flertallet i fylkestinget, skulle en kanskje tro at BHG ville overleve. Så enkelt er det ikke.

I fylkets opplæringsutvalg gikk i dag Bergen Venstres leder, Grete Line Simonsen, inn for å legge ned BHG.

— Jeg har hatt kontakt med bystyregruppen og informert om at dette kunne bli utfallet. Her er jeg fylkespolitiker. Jeg vet at det er veldig vanskelig å kommunisere at BHG må ses i sammenheng med hele planen, men vi har en skolebruksplan hvor vi skal se på alle de videregående skolene i fylket, sier Simonsen.

Julenissen

Simonsen viser til høringsuttalelsene hvor to tredjedeler av lærerne på BHG skal ønske å flytte til den nye Amalie Skram vgs. på Nygårdstangen.

— Den resterende tredjedelen vil bli, men det forutsetter en kostbar rehabilitering, sier Simonsen

Venstres mangeårige bystyrerepresentant Hans-Carl Tveit skrev følgende på sin Facebook-side sist fredag.

Nå håper jeg at Høyre i Hordaland besinner seg og sørger for at vi får beholde Bergens Handelsgymnasium. Han la til: Å tro at man kan ta skolemiljøet med seg over i den annen skole er som å tro på julenissen.

Grete Line Simonsen forventer reaksjoner, også fra partifeller.

– Jeg tror kanskje ikke på julenissen. Det er klart at det ikke vil bli det samme på en ny skole, men å legge til grunn at det ikke blir bra på Amalie Skram er feil utgangspunkt, sier hun.

- Tiden renner ut

Peter Christian Frølich og andre har jobbet intenst for å sikre støtte i egen partigruppe for bevaring av BHG. Nå kan det se ut som løpet er kjørt.

– Jeg ser at tiden begynner å renne ut, men vi gir ikke opp før det er endelig vedtatt i fylkestinget. Det må jo være mulig å komme frem til en løsning, gjerne på tvers av blokkene, sier Frølich.

– Det er på tide å børste støvet av å overlate de videregående skoklenbei Bergen til Bergen kommune. Det viser denne saken med all tydelighet. Hadde kommunen hatt det ansvaret i dag, ville BHG bestått.

Næringsrådet vil bevare skolen

Bergen Næringsråd mener det er svært uheldig om BHGblir lagt ned. Næringsrådet har historisk sett vært med og starte oppBHG, og har en egen stiftelse «Stiftelsen forBergen Handelsgymnasium» som har til formål å støtte pedagogiske tiltak.

— Vi mener skolen representerer et unikt miljø, en dedikertlærerstab og et usedvanlig godt renommé. Noe som i sin tur gjør at de besteelevene søker seg til denne skolen, og BHG har som følge av dette svært gode faglige resultater å visetil, sier administrerende direktør Marit Warncke.

Hun mener at en nedleggelse av BHG vil splitte opp og ødelegge dettemiljøet.