— Vi driver ikke politikk, vi driver butikk. Det kan være en vanskelig balansegang for offentlige eiere, sier Dagfinn Neteland.

Han mener offentlig nedsalg vil være en naturlig konsekvens av dereguleringen av markedet for transsport.

I tillegg, sier Neteland, er det uheldig at det offentlige både skal eie og kjøpe tjenester av samme selskap.

Begge sider av bordet

— Offentlige eiere kommer i en vanskelig rolle når de nærmest sitter og tildeler kontrakter til deg selv. Det hadde vært sunt med et skille, sier Neteland.

Skal Tide være en ledende aktør i transportnæringen vil selskapet trolig trenge flere hundre millioner kroner i frisk kapital på to-tre års sikt.

Dagfinn Neteland sier kapitalbehovet kommer som en naturlig følge av risikoen som konkurranseutsetting fører med seg.

— De små har ikke muskler til å være med. Det er også bakgrunnen for fusjonsbølgen i næringen, sier Neteland.

To store lokale eiere, Bergen kommune og Os kommune, har signalisert at de ikke vil være med på å dekke Tides pengebehov de kommende årene.

Finansbyråd Henning Warloe sier at fusjonen mellom Tide Sjø og Stavangerske svekker båndene til Bergen kommune. Fusjonen gjør at kommunens eierandel på 15,82 prosent i selskapet blir ytterligere utvannet.

Ønsker salg

— Den historiske begrunnelsen for å sitte med en stor eierpost har jo vært å ha en viss kontroll med kollektivtrafikken i Bergensområdet. Nå er selskapet mer et fergeselskap for hele landet, og det er i hvert fall ikke noe Bergen kommune har noen politisk interesse av, sier Warloe.

Han viser til at kommunenes eierandel gir liten innflytelse i selskapet. Finansbyråden mener det er mer aktuelt å selge seg ut enn å investere mer i Tide, men lar bystyret avgjøre spørsmålet.

— Flertallet der kan jo komme til et annet resultat.

Samlet sitter Stavanger-kapital på godt over 40 prosent av aksjene når fusjonen med Stavangerske er på plass.

— Skulle vi komme opp i en eierandel som gir oss innflytelse må vi bruke langt mer enn 100 millioner kroner. Jeg kan ikke forsvare å ta de penger fra for eksempel skoleinvesteringer og bruke dem på å kjøpe Tide-aksjer, sier Warloe.

Jakter kjøper

Heller ikke Os kommune, Tides fjerde største eier med 2,63 prosent av aksjene, vil være med på nye investeringer.

— Vi er på jakt etter en kjøper, og selger straks vi får en god nok pris, sier ordfører i Os kommunen, Terje Søviknes.

Tidesjef Dagfinn Neteland sier de må akseptere om eiere ikke ønsker å gå inn med frisk kapital.

Neteland forstår godt at lokale offentlige eiere ikke ønsker å bruke penger på et selskap som skal konkurrere om anbud over hele landet.

— Men vi kan ikke slutte å utvikle selskapet for det. Det vi er opptatt av er å drive et sunt selskap med en sunn økonomi, sier Neteland.