Flybussbergen fikk sent i fjor høst anledning til å bruke samme flybusstopp i Olav Kyrres gate som Tides flybusser. Tide brakte avgjørelsen inn for fylkeskommunenes klagenemnd, uten å få medhold. I dag stopper derfor begge bussene samme sted utenfor Hotel Norge. I travle tider er det også der konkurranse om passasjerene.

Tide er ikke helt fornøyd med at de to flybusselskapene skal fortsette med å benytte samme holdeplass i Olav Kyrres gate.

— Dette stoppet har ikke kapasitet til å håndtere åtte flybussavganger i timen når Flybussbergen begynner å kjøre hvert kvarter, slik vi allerede gjør, sier Tide-direktør Harkestad.

Flybussbergen har bestilt ytterligere fem busser, og regner med å øke sin avgangsfrekvens senest fra mars.

— Vi har foreslått for fylkeskommunen at det bør opprettes et ekstra flybusstopp i Olav Kyrres gate. Det vil gjøre trafikkavviklingen lettere, og det blir enklere for kundene å velge flybuss fra det selskapet de ønsker, tilføyer han.