Slike episoder er ikke uvanlige, hevder skoleelever. Tidedirektør Jostein Hatlebrekke fikk vite mer om selskapet sitt enn han kanskje strengt tatt likte å høre da han møtte en fullsatt aula av skoleelever på Tertnes videregående skole i går.

Ungdomsopprør

Tide tok initiativ til møtet, etter at en gruppe sinte elever gikk ut i BT onsdag og forlangte at busselskapet skjerper seg på service. Ungdomsopprøret startet med en Facebook-gruppe som etter hvert har fått nærmere 2500 medlemmer. Der sier skoleelevene klart fra om at de ikke lenger finner seg i forsinkede busser, dårlig informasjon og det de mener er dårlig behandling fra bussjåførenes side.

Tidesjefen lyttet og tok imot. Han forsto elevenes frustrasjon, og innrømmet at spesielt den siste tiden hadde vært preget av hyppigere forsinkelser og kansellerte avganger, hovedsakelig på grunn av gravearbeid i sentrum.

– Vi er ikke gode nok

– Vi er klar over at vi ikke er gode nok, selv om vi prøver å gjøre vårt beste. Og vi er svært mottakelige for både kritikk og konstruktive innspill til hvordan vi kan gjøre jobben vår bedre. Dere er en veldig viktig gruppe som vi gjerne vil ha tilbakemeldinger fra. Vi er glade for at dere bryr dere, sa Hatlebrekke.

Når det gjelder uheldige episoder med sure og vanskelige sjåfører, ville han gjerne ha eksakte beskrivelser av episodene – og lovet at han skulle ta det opp.

– Noe av det jeg har hørt her, er helt uakseptabelt, sa han.

Kjørte feil rute

En elev fortalte at hun ser dårlig, og hadde stoppet feil buss. Da hun ga beskjed om dette, og ville gå av igjen, skal sjåføren ha nektet henne dette, og i stedet tvunget henne med makt til å bli med bussen til endestoppet.

En gutt sa at han hadde opplevd flere ganger at bussjåføren kjørte feil rute for å hente inn igjen tapt tid, noe som førte til at han måtte gå av et helt annet sted enn han hadde tenkt, og deretter vente på neste buss tilbake.

Invitert på stranden

En jente fortalte at hun hadde kommet på bussen en varm sommerdag i shorts og bikini. Sjåføren hadde foreslått at de skulle ta en tur på badestranden sammen.

– Jeg ble helt sjokkert, sa hun.

Det ble Tide-sjefen også. – Dette er alvorlig, sa Hatlebrekke, og understreket at alle de 1500 sjåførene i Tide Buss har fått grundig innføring i hvordan de skal opptre overfor publikum.

– Glipp kan forekomme, eller at man har en dårlig dag på jobben. Men slike episoder må vi uansett slå ned på, sa Hatlebrekke.

Hva er din erfaring med Tide? Skriv gjerne en kommentar.