— Vi ønsker å satse ytterligere i cruise- og turmarkedet. I dag har vi en omsetning i denne nisjen på rundt 200 millioner kroner. I løpet av to år er ambisjonene våre å voks til en halv milliard kroner. Turmarkedet er det eneste av våre satsingsområder der ikke avhengig av konsesjon eller å vinne anbudsrunder. Her kan vi fritt vokse, sier konsernsjef Dagfinn Neteland til Bergens Tidende.

Han lover flere oppkjøp i tiden fremover.

–Vi er på kjøpersiden, fastslår han.

Det er Tide Reiser AS som overtar Cruise Service AS. Det oppkjøpte selskapet skifter navn til Tide Cruise Service AS og få forretningsadresse i Bergen med avdeling i Ålesund.

Kjøper skjer med virkning fra 1. desember 2007.

–Kjøpet innebærer en betydelig satsing innen utvikling av reiselivsprodukter på Vestlandet, og er et steg i riktig retning for konsernet. Her kjøper vi både aktivitet og kompetanse, sier Dagfinn Neteland.

Bare for få uker siden kjøpte Tide Reiser AS i turbusselskap på Hamar.

Administrerende direktør Rita Brokstad i Tide Reiser AS understreker at Tide har som mål å bli en av Nordens ledende aktører innen reiseliv og at kjøperunden ikke stopper i Ålesund.

Dagfinn Neteland opplyser at Tide har bestilt flere hurtigbåter ved Brødrene Aa som er tenkt benyttet innen turmarkedet. Det dreier seg i fartøyer med 60 personers kapasitet.