I formiddag hadde Tide plassert en salgsbod på fortauet utenfor lokalene til Flybussbergen. Inne i lokalt var det skrint med kunder, mens de reisende flokket seg rundt selgeren utenfor på fortauet.

Ikke tillatelse

Da ringte Flybussbergen og ba om hjelp fra politiet. Vegvesenet har nemlig slått fast at Tide ikke har tillatelse til å selge billetter på fortauet utenfor butikken til erkerivalen.

— En uvanlig utrykning for politiet, sier innsatsleder Gisle Antun som kom for å roe ned situasjonen.

Antun gikk bort til Christian Fjeldstad, som solgte billetter for Tide og ba ham avslutte virksomheten.

På politiets anmodning pakket Tide sammen og flyttet boden.

Fikk ikke lønn

Midt i fortauskrangelen tar sjåfør Marek Czajkowski i Flybussbergen på flere passasjerer. I går fikk han vite at lønnen ikke kom som avtalt.

— Denne konflikten er synd for de som skal bruke flybuss i Bergen, og at det resulterer i at vi sliter med økonomien. Fra mitt ståsted er tilbudene forskjellige ved at vi er mer innom hotellene, mens Tide har ruter som ikke dekker på samme måten. I en turistby som Bergen det mange besøkende som er ledre. I dårlig vær er det et pluss at de kan ta buss til hotelldøren, sier sjåfør Czajkowski.

— Men det går vel en grense dersom dere ikke får lønn?

— Selskapet hadde bedre økonomi helt fram til slutten av fjoråret. Men nå påvirker konflikten med Tide oss også økonomisk. I tillegg har vi mistet plasseringen av bussene på Flesland.

SYND: Sjåfør Marek Czajkowski mener det er plass til to selskaper som kan drive flybuss i Bergen. - Et monopol innebærer som regel dårligere tilbud og høyere priser.
ELIAS DAHLEN

Hadde avtale

Tide-sjefen er forundret over at de ble anmodet om å flytte seg.

— Vi hadde en avtale med vegkontoret om å fortsette dialogen på mandag. Derfor er dette litt underlig. Noe mer informasjon om situasjonen har jeg ikke nå, da jeg er på reise, sier konsernsjef i Tide Roger Harkestad.

— Hvor viktig for dere er det å stå med billettsalg på fortauet i Olav Kyrresgate ?

— Det er avgjørende for trafikkavviklingen. Dersom det må løses billetter på bussen vil påstigningen ta for lang tid på holdeplassen som har for liten plass og kapasitet.

Plass til to?

Professor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole mener det må stilles spørsmål om det er plass til to flybuss-selskaper i Bergen.

— Det er mange påstander om at Flybussbergen ikke blir likebehandlet med Tide. Det er det vanskelig å ha noen formening om. Å drive to parallelle tilbud kan bli for vanskelig økonomisk. Da kan det tyde på at det ikke er plass til mer enn en aktør. Det er uansett slik at konkurransen her har gitt lavere priser som er en fordel for forbrukerne. Det er fordelaktig og fordi flere går bort fra å bruke bil og heller ta bussen, sier Frode Steen.