Totalt krever Tide Buss over 8 millioner kroner i kompenasjon fra fylket. Statistikken som Tide har laget viser at det har vært langt flere skader på bussene i 2008 enn året før. At det er sentrumsbussene og Fjøsangerbussene som oftest er blitt ødelagt, mener Tide viser at det er utbyggingen av Bybanen som har skylden.

Flere busser krasjer

«Som de fleste kjenner til er det nettopp i sentrum og på aksen sentrum-Fjøsanger at byggingen av Bybanen har hatt de største konsekvensene», heter det i brevet som er sendt av administrerende direktør i Tide Buss, Idar Sylta.

Tide fastslår at de har hatt 70-80 flere skader i 2008 på strekningen. Selskapet anslår at skadene beløper seg til 2,4 millioner kroner.

Men kravet overfor fylkeskommunen stopper ikke der.

Bybanebyggingen har ifølge Tide også medført økt tidsbruk. Ifølge deres egne anslag har de brukt rundt 5000 timer ekstra som følge av nye turnuser og overtid. Omlegging av ruter og trafikkproblemer i forbindelse med Bybanen har økt kostnadene med opptil 1,2 millioner kroner.

Bussene sluker diesel

Tide mener også at dieselutgiftene har økt dramatisk.

«Vårt drivstofforbruk ligger mellom 5-10 prosent høyere enn forutsatt, og vi er rimelig sikre på at dette skyldes redusert fremkommelighet og rutehastighet knyttet til Bybane-byggingen», skriver Sylta.

Han anslår at utbyggingen har gjort at bussene har brukt mellom 200.000 og 400.000 liter mer diesel. Det gir en prislapp på et sted mellom halvannen og tre millioner kroner.

Som om ikke det var nok, mener Tide at de har fått økte utgifter på grunn av at Inndalsveien ble stengt og at en måtte legge om busstraseen. Også her er det snakk om kostnader på opp mot halvannen million kroner.

BT ba i går om utfyllende kommentarer fra direktør i Tide Buss, Idar Sylta, men han ønsket ikke å kommentere saken noe videre.

— Dette er et anliggende mellom Tide og fylkeskommunen og jeg ønsker ikke å føre diskusjonen i media, sier Sylta.

Han sier likevel at det er klart at byggingen av Bybanen har medført ekstra kostnader for dem.

  • Også i form av flere skader på bussene?
  • Ja. Det er et nytt kjøremønster og vi har sett en klar sammenheng her, sier Sylta.

Vil ikke spekulere

Samferdselssjef i Hordaland fylkeskommune Magnus Vestrheim sier at han ikke har fått lest brevet fra direktøren i Tide.

  • Jeg var ikke på jobb i romjulen, men jeg har hørt om brevet, sier Vestrheim.
  • Hva tenker du om at det er blitt flere skader på bussene til Tide på grunn av utbyggingen av Bybanen?
  • Nei, det tror jeg ikke at jeg skal kommentere. Jeg registrerer at Tide mener at de har slike ekstrakostnader, og forklaringen må nesten de gi, sier Vestrheim.

— Har dere satt av budsjettmidler til å dekke slike kostnader?

  • Nei, det har vi ikke. Det er jo snakk om en ganske betydelig sum.
  • Dersom fylkeskommunen må betale, vil det få noen konsekvenser for de reisende?
  • At dette for eksempel skal føre til takstøkning, er det ikke noe grunnlag for å spekulere i nå. Først må vi sette oss inn i kravet. Dersom vi eventuelt må kompensere for noen av kostnadene, så får vi i etterkant se hvordan dette skal dekkes inn på våre budsjetter, sier Vestrheim.

Han håper uansett at de og Tide kan komme til enighet.

Hva mener du om bybaneutbyggingen? Legg inn dine kommentarer under!

KOSTBART ARBEID: Tide mener at bybaneutbyggingen har ført til mer overtid, høyere dieselforbruk og flere busskollisjoner. Nå krever de at fylkeskommunen tar ekstraregningen.