Administrerende direktør Dagfinn Neteland (bildet) sier at salg av de gamle busshovedkvarterene til de sammenslåtte selskapene Bergen Sporveier, Fana Os Milde, Vest Trafikk, Bergen Nordhordland Rutelag, Bergen Hardanger Voss og Åsane Billag har vært en prosess som er vurdert i flere år. Til sammen er det snakk om syv bussanlegg, på totalt 190 mål, som nå legges ut for salg.

Fylket skal selv eie

Hordaland fylkeskommune har besluttet at fylket selv skal eie anlegg som skal benyttes av operatører som vinner anbud. Operatørene må så leie dem av fylket så lenge kontrakten de får varer. Dette er gjort for at eksisterende anlegg ikke skal være et konkurransefortrinn.

— Selv uten denne endringen ville vi ha redusert antall anlegg for vår bussvirksomhet. Det er helt unaturlig å opprettholde så mange anlegg for å betjene kollektivtrafikken i Bergen, sier Neteland.

— Skulle vi legge alle våre nåværende anlegg til grunn for vår anbudssøknad, hadde vi ikke hatt sjanse. Det blir en for dyr drift, så jeg ser ikke at våre nåværende anlegg ville være en konkurransefordel.

Neteland mener at et par store anlegg, sammen med mindre oppstillingsplasser, bør dekke behovet.

Han legger ikke skjul på at salg av verdifulle eiendommer vil gi selskapet en kjærkommen kapitalinnsprøytning.

— I den tiden vi nå har med anbud, trenger vi sårt kapital. For hvert anbud som vinnes må det foretas store investeringer i nytt materiell. Derfor ser vi også at det blir færre og færre aktører som har økonomisk ryggrad til å være med i anbudskonkurransene, sier Neteland.

Han vil ikke spekulere i hva eiendommene er verd.

Kyte Næringsmegling skal forestå salget av eiendommene, som selges med tilbakeleie til Tide i den tiden som gjenstår til de nye anbudene trer i kraft om to til tre år. Samlet leie for alle de syv anleggene er 36 millioner kroner i året. Anlegget på Knarvik er utleid for syv til ni år til fylkeskommunen allerede.

Verdianslag - 400 millioner

Lars Kyte i Kyte Næringsmegling vil heller ikke si noe om verdien av de syv anleggene. Men, han mener at en generell betraktning for næringseiendommer som dette, kan være at årlig leie utgjør ca. ni prosent av verdi.

Det innenbærer at eiendommene representerer en verdi på rundt 400 millioner kroner.

— På anlegg som dette vil verdien selvsagt variere avhengig av attraktivitet, sier Kyte, som ikke legger skjul på at det tidligere Bergen Sporveis anlegg på Mannsverk og Åsane Billags anlegg på Nyborg i dag fremstår som særs attraktive eiendommer.

For anlegget på Mannsverk gjelder det spesielle forhold knyttet til drift av trolleybussen. Tide vil derfor inngå en avtale frem til 2014 for et område som gjør at de kan opprettholde avtalen.

ATTRAKTIV: Tidligere Bergen Sporveiers anlegg på Mannsverk regnes som en av de mest attraktive eiendommene på Tides salgsliste.

Deisz Ørjan
BT-ARRIV