I lang tid har Tide slitt med å rekruttere nok sjåfører til bussene. Resultatet har vært så magert at selskapet har måttet reise utenlands for å skaffe sjåfører.

Kommunikasjonsdirektør Arild Sondre Sekse i Tide forteller at selskapet har slitt med å skaffe nye bussjåfører.

— Tide har i lang tid hatt stående utlysning etter sjåfører i det norske arbeidsmarkedet. I tillegg har vi gjennomført flere andre tiltak. Blant annet har vi tilbudt våre ansatte en belønning på 15.000 kroner for å skaffe en bussjåfør. Og vi har tilbudt å betale utgiftene med å ta førerkort for bussjåfører for dem som melder seg, sier Sekse.

- Kvalifiserte

— Disse tiltakene har ikke gitt tilstrekkelig resultat. Derfor besluttet vi å dra til Polen for å rekruttere sjåfører der. I forrige uke var en delegasjon fra Tide i Polen. I delegasjon var det representanter for Tide Buss, Tide Kompetanse og tillitsvalgte for sjåførene, forteller Sekse.

— Det ble gjennomført en intervjurunde med 70 vel kvalifiserte og oppegående personer med førerkort for buss. I alt 20 av disse kommer til Norge for å kjøre buss i Tide. Dette er en begynnelse. Senere er det aktuelt å hente flere, sier han.

Sekse forteller at de polske sjåførene skal gjennomgå et norskkurs før de blir satt til å kjøre rundt med Tide-bussene.

Norsk tariff

— Hva med arbeids- og oppholdstillatelse og lønn?

— Tide vil bistå dem med å ordne alle formaliteter. De polske sjåførene vil selvsagt bli betalt etter samme tariff som våre andre sjåfører, sier Sekse.

Informasjons- og markedssjef i Tide Buss, Kaare Enæs, forteller at polakkene kommer til Bergen i månedsskiftet oktober/november.

— Før de forlater Polen, skal de gjennom norskkurset. Når de kommer til Bergen, skal de gjennomgå den interne opplæringen som alle våre sjåfører får. På slutten av året vil de bli satt inn i tjeneste, sier Enæs.

Kjører i bergensområdet

— Hvor skal de kjøre?

— Det er ikke bestemt. Men de blir trolig fordelt til våre avdelinger i bergensområdet.

— Har dere skaffet boliger til dem?

— I samarbeid med rekrutteringsfirmaet Adecco, som har hjulpet oss med å rekruttere polakkene, skal vi skaffe boliger til de 20 polakkene før de ankommer, sier Enæs.

Sjåførmangelen har gjort at Tide tidvis har måttet leie drosjer for å frakte passasjerer fordi det ikke har vært bussjåfører til å kjøre enkelte bussruter på Askøy og Sotra. Hvor store ekstrakostnader dette har medført, har Enæs foreløpig ikke oversikt over, sier han til BT.