Den såkalte kundegarantien som Tide Buss AS opererer med, sikrer at du får dekket drosjeregningen for inntil 300 kroner hvis bussen er mer enn 20 minutter etter rutetabellen. Ordningen ble innført i alle kollektivselskapene i Hordaland i 2001.

Informasjons— og markedssjef Kaare Enæs i Tide Buss AS forteller at kundegarantien sikrer at busskunder kan få tilbakebetalt på bestemte kriterier:

— Når feil fra vår side fører til at bussen er mer enn 20 minutter forsinket, dekker vi drosjeregningen med inntil 300 kroner. Betingelsen er at du uten opphold sender oss drosjeregningen og oppgir rute, sted og hvor stor forsinkelsen var, sier Enæs.

Glatte veier og trafikkork

— Det er viktig å understreke at denne garantien bare gjelder hvis forsinkelsen er vår skyld, sier han.

— Vi betaler ikke drosjeregningen hvis bussen er forsinket på grunn av forhold vi ikke rår over, såkalt force majeure. Eksempler på slike forhold kan være at veiene er så glatte at bussene våre ikke kan kjøre, eller at trafikken har korket seg til og gjort det umulig for bussen å holde ruten, sier han.

— Blir mange regninger avvist?

— Nei, de aller fleste er reelle og blir dekket. De som blir avvist, gjelder tilfeller der vi ikke har skyld i forsinkelsen.

Får pengene tilbake

— Hvor mange drosjeregninger blir tilbakebetalt?

— Hittil i år har vi refundert mellom 900 og 1000. Tallet har holdt seg stabilt disse årene.

Enæs forteller at dette i hovedsak dreier seg om tilfeller fra Bergen. Ingen av bussrutene peker seg ut som spesielt utsatt for forsinkelser som resulterer i refunderte drosjeregninger.