Hytan kalles det nye drivstoffet, som i utgangspunktet er naturgass. Ved å sprøyte hydrogen inn i naturgassen, skapes et mer effektivt drivstoff, og dermed trengs mindre drivstoff for samme ytelse i bussene.

– God økonomi og god miljøsak da det slik slippes ut enda mindre CO2, noe som gir en global klimaeffekt og redusert lokale utslipp av svevestøv, nitrogenoksid og svoveldioksid, skriver Tide i en pressemelding.

Ordfører Gunnar Bakke fikk gleden av å avduke nyvinningen, og fylle på hytan på tanken på bussen.

Blant dem som var tilstede under arrangementet på Tides anlegg på Nyborg, var Tides egen prosjektgruppe, samt representanter fra Gasnor, Prototech, Gexcon, StatoilHydro, Christian Michelsen Research og Gass i Vest.

Fra Bergen Kommune kom også samferdselsdirektør Ove Foldnes. Barn fra Liakroken barnehage fikk til slutt ta den første turen med hytan-bussen.

Hytan-prosjektet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Hordaland Fylkeskommune og «Gassbussgruppen», som også består av Gasnor og Tide.

Som ett av verdens første busselskaper, tar nå Tide i bruk en ny type drivstoff, hydrogenanriket naturgass. I går var det storstilt avduking av nyvinningen.