— Mange ønsker å få noen å snakke med, de får lettet litt på trykket hos oss, forklarer Rune Televik (27).

Han studerer for andre året ved Høgskolen i Bergen for å bli sosionom. Men selv om det er noen semestre og eksamener igjen før han er ferdig, har han det siste halve året tatt imot egne klienter hver uke på Høgskolen på Nordnes.

Gjennom Bergen uavhengige sosialrådgivning (BUS) får studentene ekstra praksis og trening til yrkeslivet, og mennesker som trenger hjelp og gratis rådgivning får et sted å gå til. Noen sliter økonomisk og har av ulike grunner havnet utenfor det vanlig systemet. Kanskje er det vanskelig å forstå hvorfor det vedtaket som gjelder akkurat dem falt ut sånn som det gjorde. BUS-studentene har tid til å høre hele historien.

— I forhold til offentlige kontorer har vi nok mer tid til hver klient. Mange har gitt gode tilbakemeldinger på akkurat det, smiler Rune.

Organiserer følgetjeneste

Dette semesteret er det 18 medarbeidere i BUS, fordelt på fem team. Mesteparten av studentene tar imot klienter på ettermiddagstid i ukedagene, men i høst begynte ordningen med et utegående team. Ordningen er fremdeles i startfasen, og teamet samarbeider med Robin Hood-huset og Velferdsalliansen.

— I tillegg til å være en uavhengig rådgivningstjeneste, skal BUS være sosialpolitisk engasjert. I klientsamtalene ser vi at mange problemstillinger, for eksempel fattigdom, går igjen, forklarer Maren Tveit Christiansen (22) og Birthe Myhre Brakestad (24).

De to har sammen med Trine Naustdal deltatt på forskjellige aktiviteter ved Robin Hood-huset for å lære hva økonomisk vanskeligstilte er opptatt av.

— Mye handler om hjelp til selvhjelp, forteller Birthe.

Kasteballer

Mange venteværelser rundt omkring har fått besøk av BUS-studentene. I en undersøkelse i regi av Velferdsalliansen har de sjekket om klienters private forhold eksponeres på venterommene og en rekke andre punkt. Studentene holder også på å utvikle en følgetjeneste for folk som besøker et offentlig kontor for første gang. Målet er at andre med mer erfaring fra møter med det offentlige skal delta og være en støtte, for eksempel ved å hjelpe til med å huske alt som skal tas opp.

— Etter hvert har vi skjønt hvor komplisert en sak kan være. Mange føler seg som kasteballer i systemet, sier Rune.

Som de aller fleste av BUS-studentene var han ikke så lite usikker og nervøs første gang telefonen ringte og han måtte ta imot en klient.

— Heldigvis er vi alltid to stykker når vi møter mennesker, for å kvalitetssikre tilbudet og hjelpe best mulig. Den aller første samtalen min kunne nok gått bedre. En del forventninger til meg selv, til klienten og til hvordan jeg hadde planlagt å bruke teorien ble slett ikke oppfylt. Heldigvis gikk samtalene fort mye lettere, smiler han.

Stor pågang

Siden den første klienten er det blitt en del timer med kommunikasjonstrening og øvelse i journalskriving og arkivering. Mye ny kunnskap om for eksempel trygderettigheter har BUS-gjengen også lært seg på rams.

Pågangen er det ingenting å si på. Runes ettermiddager på BUS har vært fullbooket en stund. Alle tre tror erfaringen fra rådgivningstjenesten og aktivitetene i det utegående teamet kommer godt med etter at bachelorgraden er fullført.

— Å slippe og begynne på scratch når vi skal ut i arbeidslivet, er utrolig deilig, sier sosionomstudentene.