Av 320 kommuner som deltok i årets nasjonale prøver i lesing, havner Bergen på en 95. plass.

25,8 prosent av de bergenske elevene oppnår beste resultat.

49,3 prosent oppnår middels resultat og de resterende 24,3 får dårligste score, viser statistikken.Det er svært tett opp mot det nasjonale gjennomsnittet.

- Byrådet har et forklaringsproblem

Pål Hafstad Thorsen (Ap), er leder i komité for oppvekst.

Han mener at resultatene fra nasjonale prøver peker på at man må løfte de svakeste elevene, og gi de sterkeste elevene  mer å bryne seg på.

 - Det handler om flere lærere inn i skolen, avbyråkratisere lærerhverdagen og øke kompetansenivået hos lærerne.

- Høyres festtaler om at Bergen skal ha Norges beste skole, er vanskelig å måle. Skoleforfall, manglende økning i lærertetthet, økt byråkratisering og svake resultater på nasjonale prøver peker i så tilfelle på at byrådet har et forklaringsproblem.

Thorsen sier han er «utålmodig på vegne av elevene i Bergen».

- Det er på tide at innholdet i skolen prioriteres når bystyret skal vedta budsjett for 2013.

Oslo bedre

Resultatene for årets nasjonale leseprøver på femte trinn viser dermed liten utvikling fra tidligere år.

Landsgjennomsnittet har ikke endret seg signifikant siden 2008, til tross for stor satsing på å bedre elevenes leseevner.

I Oslo får hele 37,2 prosent av elevene toppscore. Der er riktignok 7,7 prosent av elevene fritatt fra nasjonale prøver, mot 3,6 prosent i Bergen.

Trondheim scorer også noe bedre enn Bergen, selv om forskjellene er beskjedne. Landets svakeste resultater har Hægebostad kommune i Vest-Agder, der 50 prosent av elevene får dårligste resultat og ingen har fått toppscore.

Jenter flinkere

Resultatene viser også tydelig at jenter er flinkere til å lese enn gutter, selv om forskjellene har jevnet seg noe ut de siste årene. I 2008 var det dessuten langt større forskjell på nivået hos offentlige og private skoler.

De private skolene oppnår fremdeles bedre resultater i lesing, men forskjellene er mindre enn tidligere.

BySnittMestrings-nivå 1Mestrings-nivå 2Mestrings-nivå 3
Oslo2,22141,837,2
Sandefjord2,12445,530,5
Trondheim2,12446,429,6
Tromsø226,942,730,4
Stavanger223,949,426,7
Bergen224,949,325,8
Sandnes225,748,925,4
Skien223,850,925,3
Kristiansand227,347,824,8
Ålesund224,852,422,8
Fredrikstad1,931,145,623,3
Bodø1,930,248,721,2
Drammen1,931,447,421,2
Sarpsborg1,933,946,120,1
Larvik1,834,845,819,5
Nasjonalt227,647,325,1


Tabellen viser gjennomsnittlig score på nasjonale prøver i lesing for 5. trinn i 2012, samt fordeling på de ulike mestringsnivåene, hvor 1 er det laveste og 3 er høyste nivå.

Hva synes du om resultatene for bergensskolen?