Nå venter hjemsendelse. De første kan bli satt på flyet allerede i dag.

Alle de innbrakte kommer fra europeiske republikker i den tidligere Sovjetunionen, ifølge økonomisjef Geir Tore Henriksen i slakteribedriften Fatland Ølen.

Enkelte av de innbrakte har vært ansatt i bedriften i nesten to år.

Ifølge politioverbetjent Terje Rotvik ved utlendingskontoret i Haugalandet Sunnhordland politidistrikt har alle de ti latt være å reise hjem til tross for at de har fått avslag på sine asylsøknader og uttømt alle ankemuligheter.

Vil ha flere kontroller

Rotvik sier at en av de innbrakte fikk endelig avslag på sin søknad allerede i mai.

Ingen av dem bodde lenger på asylmottak.

I Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt har 300 personer forsvunnet fra asylmottakene bare det siste året.

Politiet mistenker at en del av disse fortsatt er i Norge og jobber uten gyldig arbeidstillatelse.

— Vi må nok kontrollere mer, sier Rotvik.

Rotvik sier politiet i hans distrikt aldri har innbrakt så mange asylsøkere uten arbeidstillatelsene i en aksjon. I tillegg til de ti som politiet tok med seg, fikk to personer med barn bli igjen i Ølen inntil videre.

Benekter kjennskap

Økonomisjef Geir Tore Henriksen i Fatland Ølen avviser fullstendig at bedriften har kjent til at noen av de 12 ikke har hatt papirene i orden.

Når en asylsøker får skattekort, arbeids- og oppholdstillatelse gjelder dette frem til søknaden om opphold er avgjort.

Asylsøkere med parpirene i orden kan ansettes på lik linje med norske statsborgere.

Henriksen sier bedriften melder dem inn i trygderegisteret, slik at arbeidsforholdet er registrert hos myndighetene.

Men bedriften får ifølge Henriksen ingen melding fra myndighetene den dagen asylsøkeren eventuelt får avslag på søknaden om opphold i Norge og arbeidstillatelsen opphører.

En person som lar være å reise og ikke melder fra til arbeidsgiveren, kan dermed fortsette i jobben.

Inntil politiet står på døren for å sjekke papirene. Slik som i Ølen i går.

Kritisk

Henriksen er kritisk til myndighetenes fremgangsmåte.

Når 12 av cirka 160 ansatte forsvinner fra bedriften på dagen blir det problemer.

— Det er ikke holdbart for oss at myndigheten har et system der de plukker 12 ut av produksjonen når vi har meldt inn alle som er ansatt hos oss, sier Henriksen.

De 12 er en del av en gruppe på cirka 35 ansatte med asylsøkerbakgrunn. Alle er ansatt på norsk vilkår, som gir en årslønn på mellom 250.000 og 300.000 kroner i året.

Henriksen roser arbeidsinnsatsen til de utenlandske ansatte og sier bedriften ikke hadde klart å finne nok norske statsborgere til disse jobbene.

-Vi ville sannsynligvis hatt en lavere aktivitet, sier han.

Slakteriet i Ølen er eid at Fatlandkonsernet, den største privateide slakteri- og kjøttforedlingsbedriften i Norge.