Den stor omleggingen i busstilbudet har gitt en del bergensere en utfordrende busshverdag.

Mange av henvendelsene til Skyss’ kundesenter og nettmøtet på bt.no i dag, viser at det fortsatt er usikkerhet om hvilken buss som går hvor og hvilket stopp den går fra.

— Vi får lite klager og mest spørsmål. Vi har hatt en del kø og fremkommelighetsproblemer i dag som gjorde det vanskelig å holde rutene.

— I morges var det kø fra Fyllingsdalen og i Sandviken har sprengningsarbeidene ført til noe kø fra nord, men avviklingen har gått fint i det store og det hele, sier Camilla Lundberg Berntzen, kommunikasjonsrådgiver i Skyss.

Her er noen av de mange spørsmålene byens bussbrukere har disse dager.

1. Om bussene fra Oasen

Spørsmål fra bussreisende: Jeg var tidlig ute og var på Oasen 06.55. Det kom ingen buss som skulle direkte til byen. Kl. 07.20 måtte jeg bare hoppe på en annen buss, og den gikk selvsagt over Løvåsen-Storhammeren. Da vi kom ned i Fyllingsdalsveien igjen, så vi de andre bussene, de kom tre stykker i kø.... Veilederne sto på Oasen med rutehefter som de delte ut. Det var ikke rutetidene vi manglet, det var bussene som ikke kom.

Skyss svarer: Vi beklager at kunden hadde opplevelsen. Stamlinje 4 skal kjøre hvert tiende minutt mellom kl 07-19, og målet er at disse busssen skal fordele seg jevnt, og ikke komme «klumpevis». Mye er nytt nå, nye linjenumre, nye traseer, nye holdeplasser og ikke minst - de reisende skal finne nye reisemønster. Vi har også hatt noen utfordringer i fremkommeligheten fra nord og vest disse dagene, da er det vanskelig å holde bussene i rute.Det er fremdeles myesom skal gå seg til.

2. Om køene i Michael Krohnsgate

Spørsmål fra Ellen: Når jeg skal komme meg fra Loddefjord til Landås om morgenen, er det helt håpløst å kjøre Michael Krohnsgate. Der står køen stille i minst 20 minutter av gangen. Med bil er det dermed mye raskere å kjøre Nygårdstunnelen. Hvordan kan man tro at den nye 20-bussen skal bruke fem minutter på dette strekket? Kommer det bussfil i Michael Krohnsgate? Hvilke beregninger er grunnlaget for den nye rutetabellen? Tør jeg å ta denne bussen til jobb?

Slik svarer Skyss: Vi er klar over fremkommelighetsproblemene i Michael Krohnsgate. Vi vet også at bygges en rekke nye boliger langs traseen, samt at det nå også etableres flere arbeidsplasser i Solheimsviken (blant annet hovedkontor for DnBNOR). Vi synes derfor det er viktig at det også gis et kollektivtrafikktilbud i dette vekstområdet. Vedrørende fremkommeligheten i veinettet så er det Statens vegvesen som har ansvar for dette.

3. Om hyppige busstopp

Spørsmål fra Bussbruker i Åsane: Er det nye rutiner som sier at bussene skal stoppe på alle stopp, uansett om der er folk som skal av eller på, i 15-20 sekunder? Har tatt buss nummer fire fra Åsane til byen, numer yre tilbake til Åsane og så nummer tre til Sletten i dag, og på alle tre bussturene har jeg lagt merke til dette fenomenet. Ingen vil av eller på, men bussen stopper uansett. Eller en person går av, men bussen venter fortsatt minst 15 sekunder før den lukker dørene og kjører videre.

Slik svarer Skyss: På leddbussene er det en dørautomatikk som gjør at de styres av passasjerne og ikke av sjåførene, slik de gjør på andre busser. Dette fører til at dørene i visse tilfeller blir stående åpne litt lenge enn det man er vant til.

4. Om problemer i Skålevik:

Spørsmål fra Åsmund: Kan dere forklare oss hensikten med endringene i bussruten til/fra Skålevik/Kjøkkelvik? Før tok man bussen til og fra Vestkanten, og korresponderende buss sto klar på terminalen. I dag måtte vi som kom med rute 45 fra Skålevik/Kjøkkelvik vente i 25 minutter på Vestkanten før det kom en buss som gikk til sentrum! Dette er hårreisende, og vil garantert få flere til å kjøre bil til og fra jobb/skole.

Slik svarer Skyss: Linjen til Skålevik er i hovedsak basert på korrespondanse fra sentrum med linje 5. Når bussen kjører fra Loddefjord kjører den via Skålevik og Brøstaneset direkte tilbake til Loddefjord terminal. På Loddefjord terminal er det ikke korrespondanse med buss videre til sentrum, men linje 5 har avgang fra Loddefjord terminal hvert 10. minutt store deler av dagen. I rushperiodene kan man dessuten benytte linje 42 og 43 til Bergen busstasjon. Vennlig hilsen Skyss

5. Om samtidssystem

Oslo-borger spør: Hvorfor klarer dere ikke å ha et samtidssystem på deres busser og bane? Flott med ny Skyss-app, men ubrukelig når bussene går før oppsatt tid i rutene.

Slik svarer Skyss: Bergensområdet skal få et system for sanntidsinformasjon innen 2014. Vi skulle gjerne vært tidligere ute, men det har vært mange andre viktige oppgaver å ta fatt på. Konkurranseutsetting og ruteomlegging har krevd mye tid, det har også Bybanen og det nye billettsystemet. Applikasjonen vi lanserte i august viser rutetider, kart og reiseplanlegger på mobilen. Med tiden skal den også få sanntidsinformasjon. Når det gjelder Bybanen så startet vi med 5-minutters frekvens i går. Nå går altså Bybanen hvert 5. minutt i rushtid morgen og ettermiddag. Tallet på avganger øker da fra 20 til 24 i timen (til sammen i begge retninger). Dette er en kapasitetsøkning på 20 prosent. Vi har også utvidet rushperioden fra Nesttun om morgenen til å vare frem til klokken 09.30 (har frem til nå vart til klokken 09:00). Vi har også utvidet rushperioden fra Byparken slik at vi nå starter med 5-minutters frekvens allerede klokken 13.30 (frem til nå har rushtidsavgangene startet kl 14.00).

6. Om stamlinje 4:

RS spør: Hvorfor er stamlinje 4 lagt til Varden, og ikke mot Smiberget der det bor flere mennesker? Linjen kunne gått fra Oasen-Skarphaugen og inn Torgny Segerstedstvei v/Sælen skole og området hadde fått en raskere linje mot sentrum. Slik det nå er bruker linje 12 lang tid på omveien gjennom Fyllinsdalen. Endestoppet kunne vært v/Lyshovden skole. En framtidig linje 12 kunne fortsatt gått Dag Hammarkjøldsvei, og baksiden av Oasen, men deretter gått opp Lillehatten til f.eks Bønestoppen slik at de suplerte hverandre.

Slik svarer Skyss: Det er prioritert å kjøre stamlinjen korteste vei fra Oasen til Sentrum via Folke Bernadottes vei og Fyllingsdalsveien. Vennlig hilsen Skyss

7. Om korresponderende busser

Dag spør: Før kunne man ta linje 285 klokken 16.15 fra busstasjonen og være hjemme klokken 16.55. Med nytt ruteoppset vil jeg være hjemme klokken 17.25. Hvorfor skal vi få et dårligere tilbud? Og hvorfor er det ingen busser som korresponderer med linjer videre fra Åsane terminal?

Slik svarer Skyss: Du må nå reise med en av stamlinjene fra Bergen sentrum til Åsane terminal. Du må beregne ca 25 minutter ut til terminalen. På terminalen må du bytte til linje 37, Breistein. Alternativt kan du reise med ekspressbuss 3E eller 32E fra Bergen busstasjon.

8. Om problemer for sentrumsbeboere

Sentrumsboer spør - Hvorfor tar det lenger og lenger tid å reise til sentrum, jo nærmere vi bor? Vi bruker veldig lang tid fordi vi har blitt reine melkeruten. Flott med komfort på bussen og ekstpressfart for dem som bor i Åsane og på Osterøy, men hvorfor skal vi som bor nærmt alltid bare få ståplass og bruke kjempelang tid? Og rute 5 er helt stappfull. Hvorfor får ikke Vadmyra leddbuss?

Slik svarer Skyss: Stamlinje 5, Åsane terminal - Eidsvågneset/Lønborglien-Vadmyra går hvert 10. minutt mellom klokken 07 - 19. Det er ingen endringer på trasé/reisetid på strekningen Lønborglien-sentrum med denne nye linjen. Vi skulle gjerne hatt leddbusser på denne stamlinjen også, men veiene rundt Eidsvågneset gjør dette vanskelig. Vi vet at avgangen klokken 08.00 mot sentrum er ganske full, dette er fordi det reiser skoleelever til Rothaugenpå denneavgangen. Det vil derfor gjerne være ståplasser frem til Rothaugen. Vi vil sette inn suppleringsbusser hvis det viser seg å være kapasitetsutfordringer på avganger i rush.

— Vi ser at noen tror at tilbudet deres har blitt dårligere eller er forsvunnet helt, mens det kanskje bare er kommet nytt navn på linjen eller ruten har fått en ny trase. De må gjerne ringe 177 for å få hjelp. Der har vi økt bemanning i minst tre uker fremover, sier Berntzen.

9. Om hva passasjerne må gjøre

Slik svarer Skyss: Passasjerene oppfordres til å beregne god tid og sette seg inn i rutetider og traseer, i tillegg til å sette seg inn i den nye perronginndelingen på busstasjonen. Særlig i helgen er det folk som reiser med buss som ellers ikke gjør det.

10. Om den nye logikken i rutenumrene

Slik svarer Skyss: Omleggingen til nye linjer i bussystemet skal gi en bedre logikk og sikre større effektivitet i rutenettet. Det skal være lettere å finne frem, særlig for dem som ikke er godt kjent. De nye bussnumrene følger dette systemet:

  • 1-5 stamlinjer
  • 10-serien bylinjer
  • 20-serien tverrgående linjer
  • 30-serien Åsane
  • 40-serien Bergen vest
  • 50-serien Ytrebygda
  • 60-serien Fana/Lagunen
  • 70-serien Nesttun
  • 80-serien Bergensdalen
  • 90-serien Arna.

Hva mener du om omleggingen? Si din mening under!