– Det blir ingen økning i bompengesatsene og ingen endringer i rabattordninene, sier Lisbeth Iversen (KrF), byråd for klima, miljø og utvikling.

Men siden det ikke blir mer å betale for passeringene gjennom bomringen, må det betales bompenger til 2025. På en pressekonferanse på Rådhuset i dag presenterte byrådet realitetene i bompengesøknaden for videreføring av Bergensprogrammet. Det er denne søknaden som vil ligge til grunn for finansieringen av:

  • 2. byggetrinn av Ringveg Vest fra Sandeidet til Liavatnet (1,6 milliarder kroner).
  • 2. byggetrinn av Bybanen med forlengelse fra Nesttun til Lagunen (1,3 milliarder kroner).
  • Bygging av Skansetunnelen (500 millioner kroner) n I tillegg ligger det inne i pakken en del midler til gang— og sykkelstier og andre tiltak.

– Dette er et utrolig viktig prosjekt for Bergen som vi ikke kan risikere stopper opp, sier Lisbeth Iversen.

Artikkelen fortsetter under videospilleren...

Hun viser til at det i forbindelse med bybanegravingen også legges opp til fjernvarme, bossug og et moderne vann— og avløpsnett.

– Dette er et banebrytende prosjekt som skal gjøre Bergen til Norges mest moderne by i fremtiden, sier Iversen.

– Dessuten er det lagt opp til fortetting langs bybanetraseen.

**Les også:

Ingen nye byråder (med live-dekning av pressekonferansen)**

INGEN ØKNING: Det blir ikke dyrere å kjøre gjennom bomringen, men det må betales bompenger til 2025. ARKIVFOTO: VEGAR VALDE
VEGAR VALDE