Politiet og forsikringsselskapet har sammen laget denne rådslisten til ferieklare nordmenn.

  • Allier deg med vener og naboar. Fortel dei du stolar på at du reiser vekk og at huset vert ståande tomt. På den måten kan dei halde utkikk og vil reagere om dei observerer bilar eller personar ved huset som ikkje har noko der å gjere.
  • Installer tjuverialarm. Framleis er det mange som ikkje har innbrotsalarmar, så hus med alarm er lett å velje vekk til fordel for hus utan alarm. Politiet får sjeldan melding om grove innbrot i bustader med alarm. Om skulle skje innbrot i ein bustad med alarm får tjuvane mindre tid på seg til å endevende huset for å leite seg fram til verdisaker før vaktmannskap er på plass.
  • Få det til å sjå ut som om du er heime. Tenk spesielt over post, søppel og lys. Ein overfylt postkasse byr tjuvar og kjeltringar inn. Unngå dette, anten ved omadressering, lagring av post eller ved at naboen tek inn posten for deg. Få gjerne også naboen til å bruke din søppeldunk, og unngå at søppeldunken vert ståande ved vegen etter søppeltømming over lang tid. La lyset stå på i somme rom, eventuelt kan du ta i bruk tidsbrytarar som skrur av og på lyset automatisk til visse tider, eller fjernstyre lyset via ein app på telefonen.
  • Vidarekople telefonen. Somme tjuvar kan ringe for å sjekke om huset står tomt.
  • Ikkje la verkty, stillas, stigar og anna utstyr liggje ute. Tjuvar kan bruke dette til å ta seg inn i huset.
  • Ikkje la dyre gjenstandar liggje synleg i huset, særleg på gatenivå. Gøym gjenstandar med spesielt høg verdi eller affeksjonsverdi. Nokre verdiar er uerstattelege, og desse er det lurt å plassere hos andre, i safe, bankboks eller gøyme på stader der tjuvane sannsynlegvis ikkje kjem til å leite.
  • Ver bevisst kva du annonserer på sosiale media. Å dele bilete og oppdateringar med vener inneber truleg ikkje nokon stor risiko, men det er ikkje alltid lurt å kringkaste for heile verda at huset står tomt i fleire veker.
  • Gå nøye gjennom huset før avreise og sjekk at dører og vindauge er lukka og låst.
  • Om du er heime i godvêret, ver obs på å ikkje la vindauge stå opne i rom der du ikkje oppheld deg. Opne vindauge på gatenivå med eit synleg nettbrett innanfor er ein invitasjon til innstigingstjuveri, særleg om heile familien kosar seg i sola på motsett side av huset.
  • Tenk som ein tjuv. Kva ville du sett etter, korleis attraktivt ville du vurdert ditt hus, kva svakheiter ser du som kan utnyttast. Bruk sunn fornuft og ta aktuelle grep for å gjere det mindre sannsynleg at ein tjuv vel å bryte seg inn i ditt hus.

— Bruk sunn fornuft

Det er politiet og forsikringsselskapet Gjensidige som har laget denne rådslisten til feriesultne nordmenn. Knut Ellertsen, avsnittsleiar ved tjuveri- og brannavsnittet, anbefaler alle til å ta nokre forholdsreglar før dei reiser på ferie.

INNBRUDDSTYV: Tenk som ein tjuv. Kva ville du sett etter, korleis attraktivt ville du vurdert ditt hus, kva svakheiter ser du som kan utnyttast. Bruk sunn fornuft og ta aktuelle grep for å gjere det mindre sannsynleg at ein tjuv vel å bryte seg inn i ditt hus, anbefaler politiet. ILLUSTRASJON: SVEIN TVEIT

— Folk må bruke sunn fornuft og tenkje seg litt om før dei reiser. Hovudpunkta ein må passe på er postkasse, lys, bosspann, vindauge, dører og å halde naboar informert, seier Ellertsen.

For dei som ikkje reiser vekk kan det fine vêret by på utfordringar. I Bergen sentrum ser politiet ein vêravhengig auke i innstigingstjuveri via stillas eller opne vindauge medan familien er utanfor og solar seg.

Naboar vernar best

Ellertsen oppmodar alle om å lukke vindauge i rom ein ikkje oppheld seg for å redusere faren for slike innbrot.

Også forsikringsbransjen ser ein svak auke av innbrot om sommaren. Somme tjuvar er på desperat pengejakt, medan andre innbrot er gjennomført av profesjonelle bandar som spanar ut eit hus før dei slår til.

— Det beste ein kan gjere er å alliere seg med naboar som kan følgje med på huset, seier informasjonssjef i Gjensidige, Arne Voll.

Gjensidige gjekk tidlegare ut og sa at ein ikkje må annonsere ferien på sosiale media, no har dei snudd på dette.

— Eg trur ikkje vi kan relatere eit einaste innbrot tilbake til Facebook. Å dele feriebilete går normalt sett heilt fint, men ein bør tenkje over kva ein skriv og ikkje annonsere at huset står tomt, seier Voll.

Tryggast med 50 tommar

Gjenstandane som oftast vert tekne ved innbrot er nettbrett, PC, mobil, kostbare klede og vesker, smykke, kunst, medisinar, alkohol, kontantar, fotoutstyr, solbriller og dataspel.

TV og større gjenstandar er vanskelege å omsette og er ikkje lenger like attraktive som før.

— Du klarar ikkje å lure deg usett ut av eit hus med ein 50-tommar under armen. Det er nesten tryggare å eige ein stor TV som du må ha varebil for å få med deg, seier Voll.