I alt er 65 personer innlagt og mottar behandling ved sjukehus i Bergen, på Voss, i Førde og i Lærdal. Det melder Helse Bergen og Helse Førde på sine heimesider.

Ved Haukeland er tilstanden alvorleg for fire pasientar, blant dei ein gut på ti år. På Voss sjukehus er seks stykk alvorleg skadde, blant dei ei jente på sju år.

Helse Førde melder at dei truleg vil skrive ut alle 29 som er innlagt på Førde sentralsjukehus i løpet av dagen. Ingen av dei er alvorleg skadde, og alle har fått oksygenbehandling.

På Lærdal sjukehus vil to av tre innlagte bli liggjande til observasjon til onsdag.

Dette er dei skadde:

På Haukeland universitetssykehus:

Mann, 43: Alvorleg

Mann f. 1967: Alvorleg

Gutt f. 2003: Alvorleg

Kvinne f. 1963: Alvorleg

Kvinne f. 1978: Lettare

Jente f. 2000: Lettare

Gutt f. 2009: Lettare

Mann 43: Lettare

Mann 41: Lettare

Mann 28: Lettare

Mann 27: Lettare

Kvinne f. 1981: Lettare

Mann f. 1977: Lettare

Mann f. 1971: Lettare

Kvinne 32: Lettare

Mann 33: Lettare

Mann 34: Lettare

Mann 26: Lettare

På Voss sjukehus:

Mann 45: Alvorleg

Kvinne 48: Alvorleg

Mann 19: Alvorleg

Jente 7: Alvorleg

Mann 55: Alvorleg

Kvinne 21: Alvorleg

Mann 48: Lettare

Kvinne 40: Lettare

Jente 15: Lettare

Kvinne 42: Lettare

Jente 17: Lettare

Jente 13: Lettare

Jente 10: Lettare

Jente 13: Lettare

Kvinne ca. 25: Lettare

Kvinne ca. 25: Lettare

På Lærdal sjukehus:

Ei kvinne – 69 år.

Ein mann – 69 år.

Ein mann – 53 år.

Alle tre har norsk nasjonalitet, pasientane har alle lettare eller moderate skader.

Førde sentralsjukehus:

5 personar av norsk nasjonalitet:

Kvinne – 53 år.

Mann – 58 år.

Kvinne – 11 år.

Kvinne – 3 år.

Mann – 38 år.

24 personar av kinesisk nasjonalitet:

Kvinne – 12 år.

Kvinne – 44 år.

Kvinne – 40 år.

Kvinne – 49 år.

Mann – 50 år.

Mann – 46 år.

Mann – 55 år.

Kvinne – 39 år.

Kvinne – 47 år.

Mann – 9 år.

Mann – 59 år.

Mann – 43 år.

Kvinne – 16 år.

Kvinne – 15 år.

Mann – 43 år.

Kvinne – 32 år.

Kvinne – 41 år.

Kvinne – 42 år.

Kvinne – 71 år.

Kvinne – 57 år.

Kvinne – 45 år.

Kvinne – 26 år.

Kvinne – 18 år.

Mann — ? år

Ingen av pasientane i Førde er alvorleg skadde.