Lagmannsretten har lagt vekt på at det er alvorlig fare for gjentakelse av alvorlige straffbare handlinger. Av de psykiatrisk sakkyndige ble han vurdert som ikke sinnssyk under gisselsdramaet. Lagmannsretten mener at det derfor er en betydelig risiko for at han igjen kan utøve svært alvorlig kriminalitet.

Juryen fant den 32 år gamle somalieren skyldig i drapsforsøk på sin husvert Monica Lien og politimannen Harald Bratlie, med kniv som våpen i begge tilfeller. Dessuten er han dømt for voldtektsforsøk mot Monica Lien og to tilfeller av forsøk på å hindre politiets arbeid. En del av grunnlaget for straffen er også gisseltakningen av elleve år gamle Gard Morken.

Selv forklarte den dømte hendelsene på Landås 6. oktober i 2000, delvis med et ønske om å dø ved at politiet skulle skyte ham, delvis med et forsøk på å komme hjem til Somalia. Juryen festet ikke lit til denne forklaringen.

Mannen er også dømt til å betale Monica Lien 146.314 kroner i oppreisning.