Målingene på 2000-tallet viste stort sett vist dødt løp eller et flertall til motstandere av prosjektet. Et opinionsskifte kunne merkes i august 2007, da et stort flertall sa ja til å utvide Bybanen til alle bydeler. Men da var byggingen av linje 1 for lengst vedtatt, og støtten til utvidelse kunne ikke tolkes som en støtte til prosjektet som helhet.

I januar 2006 sa 56 prosent at de foretrakk buss mellom sentrum, Nesttun og Flesland, mens bare 32 prosent foretrakk bybane. Det samme spørsmålet fikk omtrent lik svarfordeling både i 2004 og 2003. I juni 2002 var derimot flest for bybane (49 prosent mot 37 prosentfor buss).

Den første meningsmålingen om bybane vi har funnet i BTs arkiver, er fra 1999. Da svarte bergenserne på følgende spørsmål: «Hva er den beste løsningen for å lette trafikkproblemene sørfra og inn til Bergen sentrum?». 58 prosent svarte bybane, mens 31 prosent svarte å bygge ut veier.