– Vi har bestemt oss for å påkjære avgjørelsen, og vi vil sende støtteskriv til retten i morgen, sier advokat Odd Drevland.

Det var Drevland som i sin tid gav Ola Thune i oppdrag å starte privat etterforskning av drapssakene.

Bergenspolitiet ønsker å avhøre Thune om drapssaken, fordi han kan sitte med vesentlig informasjon fra kriminelle miljøer i Bergen. Privatetterforskeren nekter fordi han ikke vil røpe informasjon gitt i fortrolighet.

Nå blir det opp til Gulating lagmannsrett å avgjøre saken.