Ifølge TV 2 skal bakgrunnen blant annet være en påstand Wangberg fremsatte i Dagbladet om Thune.

— Jeg har vanskelig for å tro at han ikke har hatt et klart mandat, at han har vært kjøpt og betalt for å fremstille klienten sin i et best mulig lys, sa Wangberg til avisen.

— Jeg beklager dette. Jeg synes det er veldig leit. Jeg har ingenting imot Wangberg. Jeg konstaterer at dette er en situasjon han har satt i gang, ikke jeg, sier privatetterforsker Ola Thune.

Wangberg advarte tidligere også mot å gi Thune jobben som sjef for mordkommisjonen i Kripos.

— Ola Thune undergraver både politiets og påtalemyndighetens tillit. Jeg oppfatter ham som en ren populist, sa Wangberg til Dagbladet i juli. Thune krever nå oppreisning og erstatning fra Wangberg.

— Jeg er både i min nåværende stilling, og særlig i min fremtidige stilling, helt avhengig av tillit og troverdighet. De anklagene som Wangberg har fremsatt går til de grader løs på min integritet og dette må jeg gjøre noe med.

— Dette vil i verste fall kunne påvirke hele tilliten til Kripos, mener Thune.

— Jeg håper at anklagene, som jeg mener er uriktige, blir trukket tilbake slik at vi kan få ryddet opp i situasjonen og begynt med blanke ark, sier han.

— Jeg ønsker ikke å kommentere dette, men står for det jeg har sagt. Jeg tar stevningen med den største ro, sier Wangberg til Bergens Tidende.

(NTB)

SAKSØKES: Førstestatsadvokat Walter Wangberg saksøkes for ærekrenkelser av Kripos-sjef Ola Thune.