Thune var under straffesaken engasjert av Anne Grethe og Ragnar Fagereng for å skaffe bevis som kunne motbevise påtalemyndighetens påstander om at rådmannsparet selv hadde fingert innbrudd og overfall.

— Men hvis denne tilståelsen er sann og kan resultere i at nye fakta kommer på bordet, er det en fantastisk utvikling som kan føre til en gjenopptakelse, sier Thune.

Han fastholder at han under sin etterforskning av saken kom over opplysninger som styrker teorien om at visse kretser var ute etter å ramme Ragnar Fagereng på grunn av hans sentrale posisjon i kommunen, den såkalte konspirasjonsteorien.

— Hvem sto bak?

— Det kan jeg ikke si noe om foreløpig. Jeg sitter på en god del informasjon som jeg har valgt å holde tilbake av ulike grunner, men den siste utviklingen gjør at det kan bli naturlig å frigi noe av materialet, sier Thune.

Han mener at gitt de nye opplysningene er holdbare og lar seg dokumentere, bør dette være en sak for Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker.

— Det avgjørende nå er hvordan påtalemyndigheten forholder seg til de nye opplysningene. Det skal bli interessant å se hvilke grep de tar, sier Thune.