— De avtroppende styrelederne - Margareth Øvrum (Helse Bergen) og Per Ytrehus (Helse Førde) - har begge valgt å tre tilbake for å prioritere andre viktige oppgaver, opplyser Mai Vik, styreleder i Helse Vest RHF.

— Det er raske endringer i helsetilbudet. De nye styrelederne har en yrkeserfaring og kompetanse som gir dem et godt utgangspunkt for å ta fatt på den krevende oppgaven som styreleder, understreker Mai Vik i en pressemelding.