— Jeg og komiteen er svært glad for at Torbjørn Hansen stiller seg til disposisjon til dette viktige vervet, skriver komiteens formann Egil J. Eikanger i en pressemelding.

— Forslagene fra bydelsforeningene har vært relativt entydige, og Torbjørn har en sterk stilling i Høyre. Hans erfaring fra bypolitikk og nå fra Stortinget vil komme godt med når han nå skal fremme Bergen Høyres interesser, heter det videre.

Det formelle valget skjer på årsmøtet 16. februar. Martin Smith-Sivertsen trakk seg fra vervet for å konsentrere seg om arbeidet som bystyregruppeleder.