TRULS SYNNESTVEDT truls.synnestvedt@bt.noTirsdag vedtok Bergenshus bydelsstyre med syv mot seks stemmer å kalle den vestlige delen av stien langs Store Lungegårdsvann for Thomasstien.Oppkalt etter mannen som kanskje kjente byen bedre enn noen, byentusiasten Thomas Breivik. Han døde 15. juni 1999, 76 år gammel, i en trafikkulykke i Vallaviktunnelen i Hardanger.Både Thomas Breiviks sønner, Bård, Lars og Pål, og hans følgesvenn Elisabeth Armand bifalt ideen om Thomasstien da den ble lansert i høst.Tore Lervik (A), leder for Bergenhus bydelsstyre, tente også på forslaget og brakte saken inn i de kommunale irrganger.Og med knapt flertall avgjorde bydelsstyret tirsdag, at stien fra viadukten ved Nygårdsbroen og opp til Nygårdsgaten, en strekning på 300-400 meter, heretter bærer navnet Thomasstien.Til tross for at både byrådsavdeling for miljø og byutvikling og Byantikvaren ønsket at hele strekningen fra Fløen til Nygårdsgaten ved Florida skulle hete Nonnestien.Men flertallet i Bergenhus bydelsstyre var ikke enig.— Også i bydelsstyret gikk debatten om hvorvidt det var riktig eller feil å stykke opp stien med et nytt navn, sier bydelsstyreleder Tore Lervik. - Alle var av den oppfatning at Thomas Breivik var saken verdig, men noen mente altså at hele strekningen burde hete Nonnestien, sier Lervik. Så vidt BT forstår bidro den positive reaksjonen fra Thomas Breiviks familie og Elisabeth Armand, til at det ble flertall for Thomasstien.- Dessuten registrerte jo forsamlingen at nonnene som eier Florida-bygningen og hagen, var begeistret for ideen, sier Lervik. Det var Arbeiderpartiets tre medlemmer, sammen med to representanter fra RV, en fra Venstre og en fra Fremskrittspartiet, som sikret flertallet for Thomasstien.I parkens ro, der du fornemmer byens puls.