– Det er ingen radikal snuoperasjon vi snakker om, men en kursendring. En kursendringen som må settes i gang raskt, sier kommunikasjonsdirektør Kristian Pladsen i Energibedriftenes Landsforening (EBL) til NTB.

EBL la mandag fram en rapport som konkluderer med at det er fullt mulig å nå et bærekraftig utslippsnivå for CO2-utslipp her i landet innen 2050. Prislappen for å nå dette målet er 20 milliarder kroner årlig i 40 år.

Elektriske biler

Middelet for å nå målet er mer bruk av elektrisk energi, varme, bioenergi og hydrogen. Personbilparken må elektrifiseres. Det samme må petroleumsvirksomheten på sokkelen. Det må brukes bio til tungtransport og flytransport. Skip må i framtida drives av gass i stedet for olje.

– Selv om vi er et lite land, kan vi påvirke bilprodusentene til en overgang til el— og hybridbiler. Mye har skjedd allerede, og mer vil skje på dette området de nærmeste årene, sier Pladsen.

Norge er i dag et av verdens mest utslippsintensive land, med et utslipp på mellom 11 og 12 tonn CO2 per innbygger. Innen 2050 må dette ned til 2 tonn per hode, som er det langsiktige bærekraftige nivået, ifølge FN.

Realistisk

EBL mener at målsettingen er realistisk. 20 milliarder kroner må investeres i kraftnettet innenlands og til utlandet, i fjernvarme, produksjon av biodrivstoff og elektrifisering av transportsektoren og petroleumsvirksomheten.

– Dette er fullt ut overkommelig for det norske samfunnet, sier administrerende direktør Steinar Bysveen i EBL.

Teknologi som allerede er kjent i dag, kan brukes til å dekke to tredeler av de nødvendige CO2-kuttene.

To faktorer må være på plass for å komme videre: Forskning og politisk vilje.

Norsk fortrinn

Kristian Pladsen sier at utfordringen nå går til politikerne på Stortinget. Selv om det har gått rette veien, har ikke ambisjonsnivået hos politikerne vært godt nok, mener han. De må rett og slett ta skjeen i en annen hånd.

De store fornybare energiressursene som Norge har, gir landet en fordel i klimaarbeidet. Strømnettet er også velutviklet sammenlignet med andre land.

Elektrisitet dekker 47 prosent av det samlede norske energiforbruket i dag. I det fornybare Norge 2050 må elektrisitet-andelen ligge på 67 prosent. Samtidig må bruken av fossil energi i Norge reduseres fra 46 til 13 prosent, ifølge rapporten.

Bergens Tidende