Da innflytter-Beate brakte nok en innbygger til Fjell, ble lille Theo møtt av et gavedryss fra Fjell kommune. Ett års gratis forbruk av bleier, gratis barnehageplass i et år, samt gavekort på Sartor senter.

OK. Så er ikke Theo et helt vanlig barn. Han ble like godt både kommunens innbygger nr. 20.000 og årets nyttårsbarn i Fjell. Men om Theo er spesiell, er familien langt mer vanlig, ifølge forskerne.

Da Beate Antonesen, Tommy Marthinussen og parets barn flyttet til Straumsfjellet i Fjell kommune i november, var argumentene for å forlate Bergen riktig så tidstypiske.

— Beliggenhet og pris

— Først og fremst har vi mange vennepar som har flyttet ut her. Sartor senter var og en viktig årsak. Det er litt lettere å bo i nærheten av et senter som har alt en trenger når en har små barn, mener Beate.

— Størrelsen på huset, beliggenhet og ikke minst pris var også viktig.

Kjetil Sørlie, forsker ved Norsk Institutt for By og Regionforskning (NIBR), har samlet alle landets flyttemeldinger i en database. Det gjør at han kan følge flyttemønsteret her til lands bedre enn de fleste.

— Folk vil ha større plass, de vil kjøpe større boliger og realisere boligdrømmene sine, sier Sørlie.

Dermed flytter stadig flere av de unge byborgerne ut til omegnskommunene etter en tid..

— Hele 60 prosent av de unge som kommer til de store byene, flytter ut igjen før de er 35 år, forteller Sørlie.

Kommunikasjon

— Det er lettere å etablere seg her enn i Bergen. Det er lettere å få tomter, de er billigere og større, følger Fjell-ordfører Jan Utkilen opp.

Men vel så viktig er en kraftig forbedring av kommunikasjonslinjene. Bedre veistandard gjør byenes nedslagsfelt større, og dermed legges grunnlaget for videre vekst.

Beate og Tommy flyttet fra rekkehus på Varden i Fyllingsdalen. Den økte avstanden til jobb i Bergen sentrum til tross, det tar slett ikke lengre tid å komme seg til arbeidsplassen.

— Faktisk går det akkurat like fort, selv om avstanden er mye større. En venninne og jeg har tatt tiden. Fra Varden til Danmarksplass og herfra til Danmarksplass tar like lang tid, sier Beate.

- Fare for å bli slukt

Bergen eser utover og strekker seg i realiteten stadig lenger inn i omegnskommunene.

— Det er en sentraliseringstrend i hele landet, sier Terje Sørlie ved NIBR.

At Fjells befolkningsvekst i stor grad er knyttet til Bergens vekst, er ordføreren klar over.

— Det er klart at omegnskommunene står i fare for å bli slukt av bykommunen. Det må vi bare leve med, sier Jan Utkilen.

— Hvis vi ser 25 år frem i tid. Tror du at vi har en stor bykommune som har slukt omlandskommunene?

— Jeg håper ikke det. Men jeg tror nok at vi har langt færre landkommuner enn i dag. Det må vi jo bare se i øynene, mener ordføreren.

— Men jeg håper at regionen vår kan bestå. For vi har tross alt en kulturarv vi skal ta vare på. Det er klart at blir vi slukt av bysamfunnet, vil nok noe av den gode strilekulturen forsvinne. Men det håper jeg at vi kan unngå.

— Jeg ønsker en sterk tilknytning til byen. Vi vokser ikke videre uten at Bergen vokser, og jeg tror heller ikke at Bergen kan vokse uten at vi omlandskommuner vokser.

Bergenser i Fjell

Fjells ferske innbyggere på Straumsfjellet har et blandet forhold til kommunetilhørighet. De føler de fortsatt bor i Bergen, men ønsker å bo i Fjell.

— Jeg må ta meg selv i at jeg faktisk ikke bor i Bergen lenger. Jeg glemmer det, sier Beate Antonusen.

— Men jeg synes egentlig det er greit at vi blir værende Fjell kommune. Det er mindre og mer oversiktlig på den måten.

GRAFIKK: KNUT HJORTLAND