INGVILD RUGLAND

Det er bystyredirektør Roar Kristiansen som foreslår for bystyret å øke kartleggingen av politikernes økonomiske interesser. Fra sommeren skal registeret inkludere eiendomsinvesteringer, med unntak av bolig og fritidseiendom.

— Registeret har fungert dårlig så langt. Vi prøver nå å lage et nytt system for å teste ut hvordan det fungerer, sier Roar Kristiansen til BT.

Det nye registeret lages etter mønster av det i Oslo og er fortsatt frivillig.

Ufullstendig, mener Friele

Ordfører Herman Friele, som eier en rekke eiendommer i Bergen, og særlig langs Bryggen, er ikke begeistret for forslaget. Han mener registeret blir ufullstendig og verdiløst.

— For det første er det frivillig. Dessuten vil et eiendomsregister bli upresist. Å skille mellom bolig og næringseiendom indikerer også at man kan ha ulike agendaer, sier Friele.

Ordføreren mener at et slikt register burde ha vært obligatorisk, men det er det setter loven en stopper for. Friele har ikke bestemt seg for om han vil registrere sine eiendommer.

— Jeg kan med glede gjøre det, men jeg er prinsipielt imot det. Dessuten vil man ikke greie å tolke opplysningene, sier Herman Friele.

Leder Anne-Grete Strøm-Erichsen (A) i Komité for miljø og byutvikling sier at det kan oppstå konflikter for politikere som har sterke interesser innenfor eiendom når i saker som gjelder byutvikling. Hun innrømmer at registreringen av interesser ikke blir grundig diskutert, nettopp fordi ordningen er frivillig.

— Men når vi først skal ha denne ordningen, så er det positivt at den blir styrket, sier hun.

Sjekkes en gang i året

I den nye ordningen skal politikerne bli minnet om å registrere seg langt mer aktivt enn i dag. En gang i året blir alle medlemmer og varamedlemmer i bystyret, samt byrådene, kontaktet av bystyrets kontor.

— Jeg har registrert meg en gang, og det har ikke vært noen oppfølging. Jeg tror man lett glemmer dette, sier Strøm-Erichsen.

Det gjør også Sigurd Galtung Døsvig (FrP). Han sitter i Komité for miljø og byutvikling, og driver innen eiendomsbransjen.

— Jeg har aldri blitt forespurt hva jeg eier. Dessverre er det ikke særlig mye. Jeg registrerer meg gjerne, og har ingenting å skjule, sier Galtung Døsvig.

Saken skal behandles i bystyret 7. februar.

LITEN TRO PÅ REGISTER: Ordfører Herman Friele eier en rekke eiendommer langs Bryggen, og er ikke begeistret for forslaget om å registrere dem i et politikerregister. - Et slikt register blir ufullstendig, sier Friele. Han eier flere eiendommer på Bryggen.<br/> ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN