I et småhusområde på Nordnes fra 1700-tallet bor det i snitt 30 personer pr. mål, eller tusen kvadratmeter.

Til sammenligning: På Manhattan bor det 26 personer pr. mål.

I 2004 kartla Bergen kommune boligtettheten på syv områder i Bergen sentrum; tre nye og fire eldre bebygde områder. På tre av dem bor folk tettere enn de gjør i New Yorks handelssentrum, Manhattan, som har noen av verdens høyeste skyskrapere.

Tett i Sandviken

Også på Georgenes Verft og i et område i Sandviken bor det flere personer pr. kvadratmeter enn det gjør i Manhattan.

Her bor det henholdsvis 27 og 28 personer pr. mål.

Ifølge en rapport fra 2003 utarbeidet av The American Institute of Architects, bor det nær 26 personer pr. mål i Manhattan.

Dermed er det kun på Møhlenpris, Jæger Brygge, Sandviken Brygge og øvre del av Sandviken at det bor færre personer pr. kvadratmeter enn det gjør i kjernen av New York.

– Tette, men gode

I rapporten fra Bergen regnes persontettheten ved å gange antall boliger med 1,7, som ifølge Statistisk sentralbyrå var gjennomsnittlig antall personer pr. bolig i Bergenhus da rapporten ble utarbeidet.

– At flere områder i Bergen har så høy tetthet i forhold til antall personer pr. kvadratmeter, forteller oss at de lave, tette, gode boligområdene våre har mange mennesker, men vi opplever dem likevel som gode. Det var kanskje litt overraskende høy tetthet i dem, sier Mette Svanes, leder i Etat for plan og geodata i Bergen kommune.

Argument mot høyhus

Det var Bergen kommune som søkte opp rapporten fra New York etter at de hadde fått utregningne på boligtettheten i Bergen.

– Den er ikke publisert eller gjort grundige vurderinger av, men vi ser at den kan være et nyttig verktøy for å se hvor tett folk kan bo i gode boligområder, sier Svanes om New York-rapporten.

Hun presiserer at tallene må leses med en klype salt.

– Det blir feil med en direkte sammenligning, fordi områdene i Bergen er veldig avgrenset og er her ikke medberegnet parker, havneareal, veier og annet som tar plass. Områdene i Bergen er rene boligområder, mens tallene fra USA er for store områder med blandede funksjoner.

Forrige uke skrev BT om Christian Michelsens Research (CMR) som

foreslår høyhus i sentrum for å redusere klimautslippene. Svanes mener rapporten om boligtetthet i Bergen er et argument for fortetting — uten å måtte gå i høyden.

– Planavdelingen har hele tiden fastholdt at vi kan oppnå en god fortetting og ganske høy fortetting uten å måtte bygge høyhus, sier Svanes.

Solforhold går foran

Kommunen jobber nå med boligfortetting langs bybanen.

– Her vil fortettingen bidra til mindre bilkjøring og reduserte klimagassutslipp. Vi er svært opptatt av at fortettingen skal skje med god kvalitet, og ønsker om å bygge i høyden må ikke gå foran hensynet til for eksempel solforhold og gode uteoppholdsarealer.