I dag er det fritt frem for alle å parkere på soneparkeringsplasser etter klokken 17.00 på hverdager. Parkeringsselskapet vil stramme inn på denne praksisen etter klager fra sentrumsbeboere.

Klagerne føler det er urettferdig at de som har betalt for soneparkering, skal kjempe om plassene med bilister som er i sentrum i andre ærender.

– Vi ser utfordringene beboerne har med å få parkert. Vi ønsker å utvide sonetiden slik at den gjelder til 23.00 på hverdager og 17.00 på lørdagene, sier parkeringsdirektør Bjørg Hatlem til BT.

For alle andre blir det dermed enda vanskeligere å finne parkeringsplasser på gateplan hvis parkeringsselskapets forslag får politikernes godkjentstempel.

Grung skeptisk Ruth Grung (Ap), leder i komite for miljø og byutvikling, er ikke udelt begeistret for forslaget.

– Hvor skal besøkende parkere? Det er ikke alt i vår hverdag som kan løses med kollektivtilbudet på kveldstid, sier Grung.

Hun tror også det finnes dem som undergraver sonekortordningen.

– Jeg har selv vært ute for at folk leverer fiktiv flytteadresse for å få sonekort. Hvor utbredt dette er, vet jeg ikke, men parkeringsselskapet må i hvert fall kvalitetssikre alle sonekortsøknader, sier Grung.

Bør flere plasser bli forbeholdt sentrumsbeboerne? Si din mening!